Author Archive

Holder du det du lover?

Holder du det du lover?

Det  er en selvfølgelighet som likevel ikke kan sies ofte nok: det er viktig å bygge et employer brand som reflekterer den jobbhverdagen dine ansatte møter. Har du tenkt på at din identitet som arbeidsgiver, ditt employer brand, ikke godt nok speiler kulturen, arbeidsoppgavene eller arbeidsplassen din?

Aftenposten tar tak i en ny trend i arbeidsmarkedet som viser at de unge skifter jobb i et stadig hurtigere tempo. Det er kanskje bra at vi ikke alle går for gullklokka, men det er som journalisten sier ”en ulempe for både arbeidsgiver og ansatte hvis jobbskiftene blir for hyppige.  Det er derfor også HR- avdelingene i mange selskaper med rette vokser for å kunne legge forholdene til rette for at de ansatte er fornøyde. Men det som ikke mange tenker på er at dette arbeidet starter også før du engang har møtt dine nyansatte.

Har du tenkt på at din identitet som arbeidsgiver, ditt employer brand, ikke godt nok speiler kulturen, arbeidsoppgavene eller arbeidsplassen din? Vår oppfatning om en arbeidsplass formes lenge før vi har fått passord til PC og satt foten i kantina. Det er lett å miste sine nyansatte hvis de ikke er fornøyd med arbeidsplassen de møter. Det er når forventninger ikke innfris at en som regel blir misfornøyd og lei.  Det er lett i stillingsannonser, på hjemmesiden, i møter med media og på studentarrangementer å male et bilde av arbeidsplassen som vi vet at vår målgruppe vil like.

Vi kan lese rapporter som sier at ingeniører vil ha tverrfaglige arbeidsmiljø, og unge økonomistudenter vil gjerne jobbe i et konsern som tilbyr internasjonale muligheter. Det er fristende å tilpasse kommunikasjonen deretter. Men det blir i beste fall generisk.

Forventningsstyring
Et godt omdømme skapes der løfter og forventinger innfris. Dette gjelder i høyeste grad for ditt omdømme som arbeidsgiver. Undersøkelser viser at de selskapene som troner høyt på listen over de mest populære arbeidsplassene mestrer denne balansekunsten. De har et tydelig budskap om hvem de er, hva de tilbyr og hva de trenger. Hvis du bare én gang de siste fem årene har sendt en ansatt ut på et oppdrag utenlands så er det dumt å vektlegge at dere er et internasjonalt konsern, selv om dere har kontorer over hele verden. Det er ingen hensikt å love fleksibilitet og selvstendige arbeidsoppgaver hvis alle må være på jobben fra 08:30- 16:30. Lover du mer du kan holde så er bare resultatet misfornøyde ansatte.

Så tenk litt på at kanskje det ikke bare handler om at ”Generasjon Y” er så kravstor, men at dere som arbeidsplass ikke greier å leve opp til de løftene som gis i kampen om å tiltrekke seg det dere tror er de rette hodene. For det er det som god arbeidsgiverprofilering handler om: å kunne formidle arbeidsplassens DNA slik at du får de rette folka til å søke seg til deg, som passer både stillingen og kulturen. Slik har du hvert fall lagt grunnlaget for å beholde dem lenger. Så er det selvsagt viktig at arbeidsgiver fortsetter å leve opp til dette gjennom hele medarbeiderreisen.

5 kjappe tips for å sjekke om du kommuniserer godt nok ditt employer brand:

  1.  Se hjemmesiden  din der du beskriver deg som arbeidsgiver og noter ned de adjektivene du bruker. Sammenlign deg med dine konkurrenter for å se hvordan du skiller deg fra dem. Er det mange ord som går igjen?
  2.  Be de ansatte om å beskrive hvilke egenskaper som er typiske for de som gjør det bra hos dere, som gjør arbeidsplassen et godt sted å være og bedriften til å lykkes. Er det slike mennesker dere henvender dere til i deres kommunikasjon?
  3.  Hvilke stillinger er mest viktige for dere for å lykkes. Er det denne type stillinger som profileres i deres kommunikasjon?
  4.  Hvordan opplever dine ansatte at dere kommuniserer deres employer brand? Spør!
  5.  Når var sist gang dere sjekket at det som dere vektlegger som unikt for dere som arbeidsgiver er både unikt og ekte?

 

 

 

Slik bygger du ditt omdømme som arbeidsgiver

Slik bygger du ditt omdømme som arbeidsgiver

Employer branding, også kjent som arbeidsgiverprofilering på norsk, er i vinden. Målet er å tiltrekke, engasjere og beholde de riktige menneskene som skal drive selskapet fremover. Det brukes stadig mer tid, ressurser og budsjetter for å bygge og vedlikeholde et godt og riktig omdømme med dette som formål. Derfor er det forunderlig at de ulike faggruppene ikke samles oftere rundt samme bord for å samkjøre og spille hverandre gode – og utvikle integrerte tiltak.

Les hele blogginnlegget

HR link-in med KOM nå!

HR link-in med KOM nå!

Det blir stadig flere gode grunner til at HR- og kommunikasjonsavdelingen bør jobbe tettere sammen. Her er to gode grunner til hvorfor, og tre tips til hvordan.

De fleste større selskaper har separate avdelinger for HR, kommunikasjon og markedsføring. Alle jobber med å utarbeide strategier og tiltak med hensikt å utdanne, engasjere og påvirke en eller flere målgrupper. Noen er gode til å samarbeide, mens andre vet knapt hva deres kolleger foretar seg.

Les hele blogginnlegget

Hvem er ditt ansikt utad?

Hvem er ditt ansikt utad?

- God selskapskommunikasjon bør ikke bare handle om persondyrkelse av en toppleder, men å vise frem alle de ansikter som også over tid kan formidle bedriftens personlighet, verdisett og sjel – da kan det vel så gjerne være toppsjefen som en dyktig produktdesigner eller produksjonsarbeider som skyves frem.

Les hele blogginnlegget

Bill.merk: Digital dybdejournalistikk

Bill.merk: Digital dybdejournalistikk

Johann Roppen, professor i journalistikk ved Høgskolen i Volda etterlyser gjennom en kronikk i Aftenposten flere og bedre journalister. Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted svarer på tiltale og drar frem kravet til lønnsomhet som uforenlig med store redaksjoner. Begge vektlegger likevel viktigheten av kvalitetsjournalistikk.

Debatten har  sitt utgangspunkt i et medielandskap i voldsom forandring og berører hvordan informasjon kommuniseres og oppfattes i en ny epoke i formidlingens historie. Om nyhetene skrives med penn og blekk, trykksverte eller pixler frykter nok mange at dybde og innsikt er i ferd med å forsvinne fra journalistikken.

Det er ikke sikkert at det ser så mørkt ut for dybdejournalistikk som en skulle tro. Det kan derimot se ut som om digitaliseringen og demokratiseringen av nyhetsformidlingen på mange måter muliggjør dybde til større grad enn før.

Les hele blogginnlegget

Kunsten å bygge en bydel

Kunsten å bygge en bydel

- Hvordan gi identitet og fylle de mange nye byrom som vokser frem?

Oslo vokser i rekordfart og vil snart overskride en million innbyggere. På alle kanter av byen gjøres tidligere industri- og havneområder om til nye bydeler for å møte  behov som en voksende by trenger til boliger, næringslokaler og nye byrom. Fra Fornebu, til Tjuvholmen og Løren skal butikklokaler og restauranter etableres, leiligheter fylles og nabolag skapes. Nye byrom betyr at nye historier skal skrives og identiteter formes.

Les hele blogginnlegget