Author Archive

Ikke som folk flest

Ikke som folk flest

Det er ikke lett å forstå oss nye landsmenn. I hvert fall ikke når det gjelder valg. En ting er valgdeltakelsen. En annen ting er hvem vi stemmer på. Men de fleste partier er enige om at vi er viktige.

Mange partier tar derfor i bruk ulike valgkampaktiviteter for å nå innvandrerne. Det begynte med Høyres grillfest på Ekeberg i 1999, og siden da har partiene begynt å snakke direkte med Ali Nordmann. Hvorvidt partiene lykkes med å nå frem med budskapet sitt er mer usikkert.

Valgdeltakelsen har vært, og er fortsatt, lav blant innvandrere i Norge. Ved stortingsvalget 2009 var det 160 000 personer med innvandrerbakgrunn som kunne stemme. Kun halvparten av disse brukte stemmeretten sin, sammenlignet med 76 prosent av befolkningen (SSB). Deltakelsen er til og med lavere enn hos ungdommen, hvor 57 prosent stemte ved forrige stortingsvalg.

Så hva må til for å få innvandrerne til valglokalet, og ikke minst; hva skal til for å vinne våre stemmer?

Les hele blogginnlegget