Befolkningsvarsling i krisesituasjoner - oppsummering

Befolkningsvarsling i krisesituasjoner – oppsummering

Hvordan utfordrer ny teknologi de etablerte rutinene for befolkningsvarsling i en krisesituasjon? Hvilke nye virkemidler kan det offentlige ta i bruk i dette arbeidet, og hvordan må det innarbeides i krisescenariene man øver på?   Dette var tema i frokostseminaret Gambit H+K og Kommunikasjonsforeningen arrangerte på Litteraturhuset i Oslo 22. august.

Disse innledet til debatt:

  • Svein Holtan, spesialrådgiver i Gambit H+K
  • Geir Mjøen, Sivilforsvaret og leder for DSBs utredning om befolkningsvarsling som nå er på høring
  • Martin Strand, leder for operasjonssentralen i Oslo politidistrikt
  • Siv Anniken Røv, kommunikasjonsdirektør i Trondheim kommune

 

Nedenfor kan du lese referat fra frokostmøtet, laget basert på Twitter-meldinger fra frokostmøtet.

Her finner du presentasjonene til innlederne fra seminaret.

Svein Holtans foredrag from Gambit Hill & Knowlton

Geir Mjøens foredrag from Gambit Hill & Knowlton

Martin Strands foredrag from Gambit Hill & Knowlton

 


Om skribenten

Ingeborg er tilknyttet avdelingen for markedskommunikasjon, med fokus på digital kommunikasjon, strategiutvikling og sosiale medier. Hun har tidligere jobbet som Research Manager i Isobar og rådgiver i Sermo Consulting, og er en av Norges mest brukte foredragsholdere innen sosiale medier og digital kommunikasjon. Ingeborg har bakgrunn som journalist og har undervist på Institutt for Journalistikk i Fredrikstaad samt jobbet i Sandefjords Blad og Avisa Nordland.