Blir det skilsmisse?

“I want my money back!”, Skrek Margaret Thatcher og slang håndvesken i bordet da hun forhandlet om britenes budsjettrabatt. Britene har alltid hatt et anstrengt forhold til EU, og i dag blir forholdet satt på prøve igjen.

Det kan være mange grunner til Storbritannias anstrengte forhold til den Europeiske Union. Kanskje sitter bitterheten fortsatt i etter at Charles De Gaulle nektet dem medlemskap de to første gangene de søkte. Eller har geografien skyld i britenes EU-skepsis? Øyriket har aldri gått «all in», men heller prøvd seg med en fot på kontinentet og den andre midt i Picadilly Circus.

Et ekteskap på prøve

Nå er britenes forhold til EU satt på prøve igjen. I 2013 lovte merkelig nok David Cameron å avholde folkeavstemming. Trusselen fra det anti-europeiske partiet, UKIP, var stor og det konservative partiet opplevde mye intern uro. Cameron ville løse dette med den ytterste formen for demokrati, å spørre folket direkte. I dag stemmer britene for om de vil være med i EU-klubben eller ikke. Siste prognoser sier ja.

Det er kriser som former EU og som driver unionen fremover– denne krisen føyer seg inn i rekken. Jeg tror ikke britene kommer til å gå ut av EU. Storbritannias forhold til EU er som et ekteskap på prøve. Den ene er usikker på den andre parten, tviler og lurer på om forelskelsen fortsatt er der. Men tanken på å forlate partneren er skremmende. Frykten for å stå alene, miste venner og reaksjonene til resten av familien er for stor. Tanken på å gå inn i forhandlinger om handelsavtaler med X antall land kan skremme bort den beste byråkrat.

Norge og Brexit

Ikke bare påvirker uroen rundt Brexit den norske økonomien, men mye av den politiske retorikken som brukes i dag minner om den norske EU-valgkampen fra 1994. Ord som «Sjølvråderett», «overstatlig styring», «elitene i Brussel» ble mye brukt av neisiden.

Det er selvfølgelig forskjeller på den norske medlemskapsdebatten og Brexit. Storbritannia ble faktisk medlem og har vært det i snart 33 år. Men det er ikke første gang britene holder avstemning om å bli værende i EU. I 1975 – to år etter at de ble medlem skulle britene ta stilling til om de ville bli værende eller ikke. Det ble et klart flertall for fortsatt medlemskap. Ingen medlemsland har noen gang meldt seg ut.

Utakt med befolkningen

Det er et informasjonshull i EU-befolkningen. Mye takket være EU selv – med et skyhøyt antall rettsaker er det ikke akkurat fristende å sette seg inn i relevant EU-lovgivning. Noe er også medias skyld. Det EU faktisk klarer å oppnå skrives ikke så mye om – i hvert fall ikke i Norge. Som en norsk kommentator en gang uttalte: «ingen nordmenn gidder å lese om at EU lykkes».

EU er ikke perfekt. Det er mange problemer med det demokratiske systemet, og mange opplever at tullete regler blir tredd over hodet på folk. Politikerne i EU jobber daglig for å samle 28 ulike stemmer og trekke de lange politiske linjene, men dette blir ikke kommunisert godt nok ut.

EU har en kjempejobb foran seg. Ikke minst har unionen et omdømmeproblem. Folk flest mener at det er et eliteprosjekt. Få ser hvordan EU kan være løsningen på fremtidens utfordringer som klima, immigrasjon og arbeidsledighet. Hadde EU brukt pengene Parlamentet bruker på å flytte mellom Strasbourg og Brussel på en informasjonskampanje i stedet, hadde det kanskje endret seg. Da kunne EU vise befolkningen hva de gjør for å skape et best mulig Europa.

Min bestefar sa alltid «EU er et fredsprosjekt. Det er til for å hindre at vi igjen kriger med hverandre.» Det er fjernt å tenke på at europeere skal gå til krig mot hverandre igjen. Det store problemet er at EU har gapt for stort på for kort tid. Kanskje må vi «back to the basics».

Oppdatering!

Nå kommer skilsmisseoppgjøret! 

Det britiske folket har talt! Et knapt flertall , 51.8 %  av befolkningen ønsker ikke at Storbritannia skal være medlem lenger.

I likhet med andre samlivsbrudd er det nå mange ubesvarte spørsmål. Hvem skal ha hva? Hvor skal barna bo?

Cameron lover stabilitet. EU på sin side fremhever at Britene fortsatt er bundet av traktatene. Hva som skjer fremover er usikkert. Det som er sikkert er at det er duket for mange familieterapitimer fremover.

For deg som vil følge EU tettere: sjekk http://euractiv.com eller http://www.politico.eu/