Borgerlig superseier – Hva skjer nå?

Gårsdagens Stortingsvalg var historisk for Erna Solberg og de borgerlige partiene. Aldri tidligere har partiene samlet hatt like stor oppslutning i et valg. Og aldri har seieren vært så total. Totalt fikk FrP, Høyre, Venstre og KrF en oppslutning på 54 prosent og 96 mandater. Tilsvarende fikk de rødgrønne flertallet i bare fire av landets fylker.

De fire partiene på borgerlig side vil nå innlede forhandlinger om å danne ny regjering. Det synes klart at Høyre ikke kommer til å danne regjering alene, og en ny regjering kommer til å inkludere Fremskrittspartiet. Det store spørsmålet er om regjeringen også kommer til å omfatte KrF og Venstre.

Det er en klar ambisjon fra Erna om å danne en ny flertallsregjering hvor alle fire er med og med dette sikre at KrF og Venstre forblir på borgerlige side også mot neste valg. Mye ligger til rette for at Erna kan lykkes. Det vil imidlertid bli tøffe forhandlinger frem til en ny regjering kan bli presentert i midten av oktober.

Forhandlingene begynner
I løpet av uken vil de borgerlige partiene gjennomføre møter med sine nye stortingsgrupper, sentralstyrer og landsstyrer for å få de nødvendige mandat til å innlede forhandlingene. Alle fire vil få dette, men mange politiske avklaringer gjenstår. Vår analyse er likevel den at det er størst sannsynlighet for at alle de fire vil greie seg gjennom sonderingene, som forventes å ta omlag fjorten dager, og deretter også de formelle forhandlingene.

Vanskelige saker
Det vil være mange saker som vil være vanskelige i forhandlingene mellom de fire borgerlige partiene. Samtidig har alle partiene som mål å få til en felles plattform for en ny regjering. Erna Solberg vil legge vekt på at alle partier skal få sette sitt tydelige preg på politikken og få gjennomslag på viktige områder for sitt parti.

Et sannsynlig utfall av regjeringsforhandlingene vil være at KrF og Venstre får sin store seier på miljøområdet gjennom at Lofoten Vesterålen ikke blir konsekvensutredet. På innvandrings/asyl området vil trolig asylbarna få bli, mens innvandringspolitikken i stort blir videreført som i dag. Partiene kommer trolig til å bli enige om en kraftig satsing på helsesektoren og mer ressurser til politiet, dette vil være saker Frp kan innkassere selv om alle partiene er enige. Det store grepet innen veiutbygging vil være økt satsing på OPS (Offentlig Privat Samarbeid), men Frp må trolig leve med fortsatt stor grad av bompengefinansiering. Handlingsregelen vil ligge fast.

Regjeringserklæringen
Regjeringserklæringen vil legge rammene for en ny regjerings arbeid og prioriteringer de neste fire årene. For alle som blir berørt av politiske beslutninger vil derfor innholdet i denne være helt avgjørende for mulighetene til å lykkes.

En ny regjeringserklæring kan være en finmasket politisk plattform eller en mer overordnet erklæring. Sem-erklæringen og Soria Moria I var begge av det mer detaljerte slaget. Motivert av å ville rydde unna potensielle politiske bomber ønsket man å forplikte seg og samtidig også formidle politisk enighet. Erfaringene etterpå viste for både Bondevik II og første periode av Stoltenberg II at man kan ikke forutsi alt, og man kan ikke skrive seg så fast at helt nødvendig fleksibilitet forsvinner.

Basert på dette kan mye tyde på at den nye regjeringserklæringen ført og fremst vil fokusere på å avklare politiske prinsipper og ikke bli for omfattende i detaljeringsgraden.

Fra posisjon til opposisjon
Selv om de rødgrønne partiene før valget sa at de trodde på seier, var nok nederlaget langt mer ventet i alle de tre partiene. De tre partiene vil trolig alle nå gå inn i opposisjonsrollen på Stortinget for å slikke sine sår og med et klart mål om styrke seg fram mot neste valg. Gjennom åtte år i regjering har de utformet mye felles politikk, som de i alle fall den første tiden vil stå sammen om. Hvorvidt de tre rødgrønne vil «holde sammen» gjennom stortingsperioden vil trolig i stor grad avgjøres av hvordan det borgerlige flertallet klarer å samarbeide. Arbeiderpartiet vil vente på muligheter til å gripe makten og mange i Senterpartiet ønsker seg et nærmere samarbeid med KrF og Venstre.

Arbeiderpartiet klarte å beholde posisjonen som landets største parti noe som er psykologisk svært viktig. At avstanden ned til Høyre var på komfortable 4 prosent og at man selv kom seg over 30 tallet var trøsten på en kveld da makten forsvant. Jens Stoltenbergs posisjon er så suveren at ingen vil starte noen lederdebatt, før han selv eventuelt sier han vil trekke seg.

Senterpartiet gjorde et relativt godt valg ut fra forventningene på forhånd. Det viktigste var nok at man berget de fleste viktige stortingsmandatene for partiet. Samtidig er det klart at med 5,5 prosent gjorde partiet et av sine dårligste valg noen sinne.
SV har hatt noen dramatiske år bak seg og opplevde kampen mot sperregrensen som svært reell gjennom hele valgkampen. Lettelsen var derfor stor når man så at man klarte den magiske grensen på 4 prosent og fikk direktemandat i Hordaland i tillegg til Oslo.

Personkabalene legges
Det vil fortsatt ta noen uker før alle personkabaler er lagt i regjeringsapparatet og i Stortingets partigrupper og komiteer. Stortinget trer sammen tirsdag 1. oktober og konstitueres 8. oktober. Da velges nytt presidentskap. Uken etter at en ny Regjering er klar oppnevner partiene nye representanter til Stortingets komiteer.

Den avtroppende regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett mandag 14. oktober, som sin siste embetsgjerning. Kort etter vil Regjeringen Stoltenberg 2 søke avskjed, og en ny regjering tiltrer samme dag. Regjeringen Solberg har siden noen uker til å gjøre endringer i budsjettfremlegg og fremme en tilleggsproposisjon om dette til Stortinget, denne ventes i løpet av uke 45.

Fremdriftsplan
Uke 37: Sonderingene starter og partiene gir forhandlingsmandat
Uke 38 – 41: Partiene forhandler om en politisk plattform
9. okt.: Høytidelig åpning av Stortinget
14. oktober: Stoltenberg regjeringen legger fram Statsbudsjett for 2014
Uke 42: Regjeringen Solberg tiltrer
Uke 47: Tilleggsproposisjon til Statsbudsjett 2014 legges frem.
Nov / Des: Stortinget behandler og vedtar Statsbudsjettet for 2014, mens regjeringen starter forberedelsene til Statsbudsjettet for 2015

Gambit analyserer valgresultatet
Mandag 16. september (kl. 12-14) arrangerer Gambit H+K «ettervalgslunsj».

Vi har satt sammen et panel bestående av Per Arne Olsen (Stortingsrepresentant Frp), Ansgar Gabrielsen (tidl. statsråd Høyre), Terje Moland Pedersen (tidl. statssekretær for Ap), Camilla Carlsson, (tidl. politisk rådgiver SP), David Hansen (tidl. leder KrFU) og Roger Sandum (tidl. rådgiver for partileder Kristin Halvorsen SV) som sammen med politisk kommentator Aslak Bonde analyserer valget og veien fremover.

Påmelding innen 12. september til gambithk@hkstrategies.com

Om skribenten

Jan kom til Gambit H&K i 1995 og er i dag leder for avdelingen for samfunnskommunikasjon. Han har bakgrunn som informasjonssjef i Vin- og brennevinleverandørenes forening, sentralstyre-medlem i Fremskrittspartiets Ungdom, nestleder i bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere og i Norges Konservative Studentforbund, samt flere styreverv ved Universitetet i Bergen.