Archive for Myndighetskontakt

Oppladning til Stortingsvalget: 13 dager igjen

gambit169_positiv_horizontal

 

 

 

Det er kun 13 dager igjen til valget, og vi i Gambit H+K følger nøye med på det som rører seg i det politiske landskapet. Stortingets 169 plasser skal fylles opp, og både veteraner og nykommere skal velges til å styre landet vårt de neste fire årene. Blir det Erna eller Jonas som får den vanskelige oppgaven med å danne regjering?

Dette er andre utgave av vårt politiske nyhetsbrev, Gambit169. Her gir vi deg analyser av de siste meningsmålingene, møter stortingskandidat Himanshu Gulati (FrP) og ser med skråblikk på høyresidens nokså fraværende nestorer. Ønsker du å få nyhetsbrevet vårt ferskt i din e-postkasse? Meld deg på her.

 

Statsminister Erna Solberg under stortingets spørretime

Hva sier meningsmålingene?

Vi har lagt bak oss nok en uke med nasjonale meningsmålinger som bekrefter Arbeiderpartiets svake trend. På den andre siden av skalaen har FrP styrket seg, og flere institutter måler dem opp mot valgresultatet i 2013.

Snittet for uke 34 viser likevel flertall for regjeringsskifte, hvor Miljøpartiet har havnet i en vippeposisjon mellom blokkene. Begge sidene har konsekvent avvist Miljøpartiet som samarbeidspart, men både Arbeiderpartiet og Høyre kan ende opp med å kjempe om partiets gunst for å danne regjering.

Ikke bare går det dårlig for Arbeiderpartiet på meningsmålingene, men også på statsministermålingene daler Gahr Støres popularitet. Solberg har styrket seg markant den siste uken, og ligger nå klart foran.

Nysgjerrig på mer?

Kan FrP bli valgets store vinner, på tross av at partitoppen ikke er særlig synlig? Hvilke av småpartiene kommer over og under sperregrensen? Kan Venstre redde et borgerlig flertall ved hjelp av direkte mandater? Gambit H+Ks erfarne seniorrådgivere Stein Kåre Kristiansen og André Kolve tar temperaturen på valgkampen på vår Facebook-side.

 

IMG_6395

Ukens politiske stjerneskudd: Himanshu Gulati (Frp)

Hvilken politiker som ikke er fra ditt eget parti beundrer du mest akkurat nå?

Selv om hun ikke er en motstander, så vil jeg nevne Erna Solberg. Hun har vært en solid og god statsminister for hele Norge.

Hvis du ikke skulle stemt på Frp, hvilket parti ville du stemt på da?
Jeg er overbevist om at jeg ikke kunne vært i noe annet parti. Selv om jeg er enig med mange av sakene til både Høyre og andre partier, så føler jeg en veldig sterk tilhørighet til ideologien, kulturen og menneskene i FrP.

Hvem er ditt største politiske forbilde?
Mine forbilder er mange av de politikerne rundt meg som jeg har lært å kjenne og som gir alt for det de brenner for. Jeg vil nevne mentorer som Per Arne Olsen, Ketil Solvik Olsen og Per Sandberg. De største forbildene mine er de jeg har fått lære av direkte. De har inspirert meg mest.

Hvilken sak fra ditt partis partiprogram er du mest uenig i?
Jeg skulle ønske at FrP var tydeligere på behovet for å modernisere og endre en del av våre velferdsordninger. Vi har en utfordring på sikt når vi ser hvor mye utgiftene stiger. Da er vi nødt til å få inn flere incentiver i velferdssystemet vårt.

Hva er din viktigste fanesak?
Bekjempelse av den terroren og ekstremismen vi ser rundt oss nå. Krigen mot terror etter 11. september brakte meg inn i politikken. Jeg fikk også muligheten til å jobbe litt denne problematikken som statssekretær i Justisdepartementet.

Hvilken komité på Stortinget kunne du tenke deg å sitte i?
Det vil være et privilegium å få jobbe på Stortinget uansett fagfelt. Likevel, jeg ønsker å sitte i enten justis- eller utenriks- og forsvarskomiteen. Det er fordi jeg ønsker å jobbe med temaer som terror og ekstremisme og bekjempelsen av dette.

 

Skråblikk - Carl I. Spania?

Mens Arbeiderpartiet har drasset frem veteraner som Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Berntsen og Yngve Hågensen, har vi så langt i valgkampen sett mindre til Kåre Willoch og Carl I. Hagen. Er det slik at «nu går alt så meget bedre» at det ikke er behov for hyppige medieutspill fra Willoch? Eller er det slik at Erna Solberg er så populær som statsminister at hun ikke trenger å støtte seg til en forhenværende en? Ernas spindoctor, Sigbjørn Aanes, ville i hvert fall ikke svare VG da de tidligere denne måneden spurte om statsministeren og Willoch skal farte landet rundt på en blå sofa-turné. Jonas Gahr Støres sofa-opptredener med landsmoderen har vel heller ikke inspirert så mange andre enn de som vurderer å kjøpe nye stuemøbler. Men ettersom Aanes altså ikke avviste et sofa-stunt, kan man ikke se bort fra at Erna og Kåre plutselig dukker opp sammen på en scene nær deg. Etter dagens oppslag i VG er det kanskje lettere å se for seg Willoch i en gyngestol og Erna kledelig plassert på en taburett merket statsminister. Horn på veggen blir liksom litt for klisjéaktig.

FrP-nestor Carl I. Hagen har også glimret med sitt fravær så langt i denne valgkampen. Med unntak av et par spede forsøk på å fremme Sylvi Listhaug som Siv Jensens fremtidige arvtaker, har det vært merkelig stille fra den tidligere partieieren. Stille før stormen, tenker kanskje noen i FrP. For historien viser at når man ikke har hørt et knyst fra Carl I. Hagen på en stund, kommer det ofte – helt plutselig – noe langt mer enn det.

I likhet med flere godt voksne politikere, har også Hagen vist at han kan beherske sosiale medier. Han har i hvert fall opprettet en profil på Facebook, og av og til kan det ut som han har kommet i skade for å trykke på «publiser innlegg» i stedet for av-knappen på fjernkontrollen når han skal legge seg om kvelden. Men nå har det vært nokså tyst også på den fronten. Kanskje Hagen ikke lenger savner seg selv i det politiske liv? Eller har han rett og slett tatt med seg Eli til Spania og inntatt horisontalen på en solseng? Skal vi driste oss til å tipse Hagen om at sosiale medier også fungerer i utlandet? Eller om at det faktisk er mulig å la seg intervjue over Skype for å være synlig i Dagsrevyen eller på TV2? Svaret er da garantert: Det vet jeg! Og det tror vi ham på…

André Kolve, seniorrådgiver i Gambit H+K
Andre.Kolve@hkstrategies.com

Reisebrev fra Brussel

H+K Brussel på Away Day til Gent, årets høydepunkt på kontoret.

Reisebrev fra Brussel

av:  Peter Jacob Jacobsen, Gambit Hill+Knowlton Strategies

En viktig årsak til at jeg valgte å jobbe for Gambit Hill+Knowlton, var selskapets internasjonale virksomhet. Til tross for å være stasjonert i Oslo, har jeg fått muligheten til å jobbe med mennesker fra andre kontorer, som London og Brussel. Det har vært spesielt interessant å se hvordan Brussel-kontoret tar i bruk nye digitale verktøy for å trenge igjennom all støyen i «EU-boblen». I en by med rundt 30,000 lobbyister (omtrent like mange som jobber for Europakommisjonen) og utallige interesser som kjemper for sine saker, skapes det et unikt miljø for dem med interesse for kommunikasjon. For å lære mer om metodikken, ulike praksisområder og EU-systemet, fikk jeg muligheten til å jobbe en periode på Brussel-kontoret til Hill+Knowlton (H+K). Med rundt 40 konsulenter er H+K et av de største kommunikasjons- og «public affairs»-byråene i Brussel.

Hva er unikt for Brussel?
Det er noen vesentlige forskjeller som skiller kommunikasjonsindustrien i Brussel fra Oslo. Først og fremst blir politisk påvirkning sett på som en del av beslutningsprosessen i EU. Det forventes nærmest at selskaper og interessegrupper skal ha et «point of view» og som et minimum være åpne om sin agenda. Dersom et selskap kan vise til uheldige konsekvenser av en foreslått politikk som rammer vekst og arbeidsplasser, eller presenterer alternative løsninger som tjener EUs borgere, blir det ansett som konstruktive bidrag til utformingen av ny politikk og lovgivning. Konsulenter spiller derfor en langt mer synlig og proaktiv rolle i det politiske påvirkningsarbeidet på vegne av kundene. I tillegg til å drive research, analyse og rådgivning (som også er vanlig praksis i Norge), organiserer og gjennomfører de møter med beslutningstakere på vegne av eller sammen med kunden. Samtidig er det et sterkt fokus på å sikre transparens rundt påvirkningsprosessene. Et relativt nyetablert lobbyregister har som formål å skape åpenhet rundt behandlingen av politiske saker. Med dette ønsker man å begrense enkeltinteresser i å få særskilt tilgang på informasjon eller beslutningstakere.

Kommunikasjonsbransjen i Brussel er internasjonal og konkurranseutsatt. Hver femte måned blir det rekruttert omkring 600 praktikanter til Europakommisjonen, hvorav mange kjemper om plass hos konsulentbyråene etter endt praksis. Minstekravet for å søke seg til H+K Brussel er å beherske tre språk flytende. Kontoret består i hovedsak av briter, belgiere, italienere og franskmenn som jobber for kunder verden over. I tillegg til utallige kommunikasjonshus, møter H+K Brussel konkurranse fra advokatbyråer og mer spesialiserte miljøer om lobby-budsjettene. Seniorene er karrierelobbyister med variert bakgrunn fra EU-institusjoner, NGO-er, advokathus og industrien.

En ny era for politisk kommunikasjon
Det er mange ulike saker som opptar beslutningstakere og interesser i EU for tiden, og dermed havner på konsulentenes bord. Eksempelvis driver H+K Brussel med Brexit-rådgivning. I samarbeid med H+K London tolker og analyserer de signalene som kommer fra begge sider av Den engelske kanal – med Theresa May/UK på den ene siden og Donald Tusk/EU på den andre. H+K foretar «audits» på vegne av klienter, der de undersøker hvordan Lisboa-traktatens artikkel 50 vil påvirke dem. Dersom det viser seg å oppstå store og uheldige konsekvenser, er det viktig å kommunisere disse utfordringene i forkant av forhandlingene – noe H+K også kan bistå med. 

Selv har jeg blant annet jobbet med den såkalte » Clean Energy For All Europeans»-pakken, kjent som «Vinterpakken». Pakken, som det nå er opp til Parlamentet å behandle, har som formål å sikre bærekraftig, rimelig og sikker energi for EUs borgere. «Vinterpakken» er et godt eksempel på hvordan det som skjer i EU i stor grad berører Norge: Indirekte ved at det påvirker markeder som er viktige for oss og direkte ved at regelverket kan bli tatt inn i norsk lov. Energi og klima er imidlertid bare en av mange viktige prioriteringer i EU for tiden. Andre prioriterte områder er økonomisk vekst og sysselsetting, digitalisering og immigrasjon. Målene er ambisiøse og det er varierende tiltro til at politikerne kan innfri. For kundene representerer denne situasjonen både trusler og muligheter. Nøkkelen til å lykkes med politisk påvirkning består da i å hjelpe politikerne med å finne løsninger på problemene deres, som igjen gagner selskapets interesser.

Et av målene for oppholdet i Brussel var å lære om kontorets nye tilnærming til public affairs. Som følge av ny teknologi og et fragmentert medielandskap har klimaet for politisk påvirkning endret seg kraftig de siste årene. Det nytter ikke lenger å drive utelukkende politisk påvirkning av beslutningstakerne og deres innerste krets. H+K Brussel har derfor et fokus på betydningen av å forme konteksten rundt en sak for å drive effektiv påvirkning. For å kommunisere med et bredere publikum er det nødvendig å se public affairs og kommunikasjon samlet, og ikke som to separate disipliner. I tillegg til å drive direkte påvirkning mot beslutningstakerne og andre former for tradisjonell public affairs, satses det derfor stort på digitalt innhold. H+K Brussel har over flere år utviklet metodikk og verktøy på området. Noen eksempler på dette er bruk av:

  • Lytteverktøy (Sysomos, Twitonomy, samt egenutviklede Sherlock) for å samle inn informasjon om publikum.
  • Analysebyråer (MLex market insight) for innsikt utover det som står på nyhetssteder som EurActiv og Politico Europe.
  • Arkitektur av økosystemer for digitalt innhold.
  • Verktøy for aktivering av passive støttespillere.

H+K Brussel gjør en antakelse om at leserne (som beslutningstakere og deres påvirkere) verken har tid eller interesse av å sette seg inn i omfattende rapporter og «white papers». Derfor fokuserer de på å gjøre tungt innhold om til mikronettsteder, infografikk og poster til sosiale medier.

Livet i «EU-bobla»
Det finnes absolutt vakrere og mer spennende europeiske hovedsteder enn Brussel. Det er imidlertid en hyggelig by hvor det er lett å orientere seg. Brussel har mange rimelige og gode spisesteder og et bredt spekter av museer og handlegater. For dem som er interessert i frokostseminarer og paneldebatter mangler det heller ikke på tilbud. Daglig arrangeres et titalls events i regi av selskaper og interesseorganisasjoner. Med en beliggenhet i hjertet av Europa tar det under to timer å komme seg til London, Paris og Amsterdam med tog. Det er også flere småbyer i nærheten som er verdt et besøk, deriblant Brugge og Gent.

Selv har jeg bodd i både sentrum og EU-distriktet, og kontrasten er enorm. I sentrum er det et yrende folkeliv, mens i EU-distriktet er det dødt på kveldstid og i helgene. Unntaket er Place du Luxembourg (Plux) torsdag kveld. Da blir området utenfor Parlamentet (et steinkast fra kontoret til H+K) fylt opp med unge som jobber i EU-institusjonene og konsulenthus. Disse kveldene blir gjerne innledet med «den norske torsdagspilsen», et populært samlingspunkt for det norske miljøet i Brussel. Internt på H+K-kontoret er det «Ministry of FUN» som arrangerer fredagspils og sosiale aktiviteter. De står også for årets høydepunkt for H+K Brussel: Strategisamling og Away Day, en teambuilding-tur til Gent der kontoret får faglig påfyll og dette året ble utfordret til å lage action-film.

I sum vil jeg anbefale alle som jobber med kommunikasjon å tilbringe en periode i utlandet. Bransjen blir stadig mer internasjonal og engelsk dominerer som språk. I tillegg gir det en unik mulighet til å oppsøke spesialistmiljøer og bygge kompetanse utover det man får i Norge.

Obligatorisk oppstilling foran "Bâtiment Berlaymont", Europakommisjonens karakteristiske bygning.

Obligatorisk oppstilling foran «Bâtiment Berlaymont», Europakommisjonens karakteristiske bygning.

 

 

Statsbudsjettet 2017: Blir det regjeringskrise?

07/10/2016 |  by  |  Myndighetskontakt, PR-trender  |  No Comments

Gjennomføringen av det grønne skiftet er den store utfordringen og det kommer til å bli tøft i forhandlingene med støttepartiene fremover. Venstre og Krf er begge tydelige på at dette er feltet hvor regjeringen må levere mer. 

Blir det regjeringskrise? Hvem tjener egentlig mest på denne diskusjonen? Hør Norheims analyse og hans tips til hvordan du og din organisasjon kan påvirke den videre prosessen her:

Eks-stortingspolitiker og spesialrådgiver i Gambit H+K Kristian Norheim har blitt intervjuet av seniorrådgiver Simen Johannessen.