Den Moderne Folkeligheten

Den Moderne Folkeligheten

Paal Fure og en gjeng smarte folk har begått boken «Den Moderne Folkeligheten». Konklusjonen er at folk flest ikke lenger er hva folk flest en gang var. Økt kjøpekraft, økt utdanning og informasjonsrevolusjonen påpekes som de viktigste driverne. Boken er spekket med tall, spreke analyser og kreative innspill.

Likevel opplever jeg at boken fundamentalt sett sparker inn vidåpne dører.

Aspirerer oppover
Middelklassen har definert folkelighet i Norge i mange tiår. Samtidig har middelklassen, i motsetning til den tradisjonelle arbeiderklassen, alltid aspirert oppover. Man vil så gjerne tilhøre eliten, og forsøker etter beste evne å forstå kodene og sende ut de rette signalene. Slik har det vært og slik er det fortsatt.

De eneste nye er at middelklassen har blitt betydelig rikere, og slikt sett kan smykke seg med enda flere av elitens tradisjonelle kjennetegn. Enten det gjelder klær, matvaner eller interiør. Ja, også er det nytt at alle er på Facebook.

Holder distansen
Middelklassen, uansett økonomi, blir aldri en del av eliten. Når tilstrekkelig mange i middelklassen har kopiert eliten, finner eliten på noe nytt. Alltid.

Det jeg kunne ønske meg var en bok om hva eliten akkurat nå gjør for å distansere seg fra en middelklasse som har Arne Jacobsen-stoler til pynt på toalettet.

For jeg er helt sikker, noe gjør de!

[Foto:Arne Jacobsen 3130 aka Grand Prix by artcru, on Flickr]

Om skribenten

Simen er tilknyttet avdelingen for markedskommunikasjon og har ansvaret for faggruppen for reiseliv og turisme. Han arbeider på tvers av sektorer med selskaps- og markedskommunikasjon.Simen har erfaring fra ulike leder- og styreverv i reisebransjen, og er tidligere nordisk markedsdirektør i HRG Nordic. Simen har en Master of Science i internasjonal hotelledelse fra Cornell University, NY, USA.

  • Iacob

    De lar være å ha Arne Jacobsen-stoler til pynt på do?