Facebook børsnoteres – Begynnelsen på en ny epoke?

Facebook børsnoteres – Begynnelsen på en ny epoke?

En børsnotering forandrer mye, men det er en del som ikke bør forandres.

Børsnoteringen av Facebook nærmer seg. Det er ikke rart at det er mye oppmerksomhet rundt dette. Selskapet har 901 millioner brukere i skrivende stund. Det tilsvarer omtrent hver 8.person på planeten. Det er liten tvil om at børsnoteringen blir historisk.

Selskapet som ble grunnlagt av Mark Zuckerberg i 2004 er allerede en gigant, som har hatt en utvikling ingen andre selskap noensinne har hatt maken til. Kanskje med et mulig unntak av Google.

Når den sosiale delingsgigant blir stum

Veien fra et privat til et børsnotert selskap medfører en rekke formelle endringer. Informasjon som tidligere kun hadde en sosial verdi – noe man snakket om for å ha noe prate om over lunsjbordet, på julebordet, på fredagspilsen – er plutselig sensitiv innsideinformasjon.

Dette er innsideinformasjon som ledelsen må ha kontroll over i form av hvem som kjenner til den til enhver tid, inntil den er offentliggjort for hele markedet.

De krever både endring av systemer, strukturer, kultur, holdninger og oppmerksomhet, både fra ledelsen, men vel så sentralt er det å få forankret bevisstheten om dette i hele organisasjonen.

Todeling av kulturen i Facebook?

Som Jack og Suzy Welch påpeker i Fortune Magazine, så skjer det også andre endringer. Blant annet er omtrent halvparten av de ansatte i Facebook også aksjonærer.

De aller fleste av dem vil etter børsnoteringen ikke lenger ha gjeld, og svært mange av dem kommer til å bli rike. Mange av dem svært rike.

Det betyr at det blir en sterk todeling av arbeidsstokken. Noen vil få livene sine fundamental endret, mens det for den andre halvparten er som før. Det kan påvirke kulturen negativt.

Det er essensielt for Zuckerberg & co å få alle de formuende ansatte til fortsatt å bry seg like mye om selskapets fremtid og utvikling. Det kan bli en stor kommunikasjons- og ledelsesutfordring.

Antiklimaks eller ny epoke?

Det er også en fare for at fokuset og drivet i organisasjonen reduseres. En børsnotering er en komplisert og krevende prosess. Den har utvilsomt tatt mye av organisasjonens oppmerksomhet og krefter. Når noteringen endelig er i havn, oppstår det lett et slags antiklimaks.

Da er det ekstremt viktig at ledelsen makter å gi organisasjonene energi til å gå frem med fornyet innsats, eller så kan antiklimakset bli ødeleggende.

Derfor bør man alltid å se på en børsnotering som starten på en ny epoke. En av ledelsens viktigste oppgaver blir å peke på nye mål som skal nås i tiden som kommer.

Etter den første noteringsdagen, vil god ekstern og intern kommunikasjon bli enda viktigere enn før. Og kommunikasjonen må være godt koordinert innenfor de nye rammene som selskapet nå må forholde seg til.

Hvordan tror du at børsnoteringen vil påvirke Facebook?

[Foto CC 2.0 by Robert Scoble]

Om skribenten

Ola er seniorrådgiver og leder for finansiell kommunikasjon i Gambit H+K. Han har bred erfaring fra topplederroller innen kommunikasjon, Investor Relations, merkevarebygging og krisekommunikasjon i børsnoterte nasjonale og internasjonale selskaper. Han har dessuten erfaring fra en rekke omstruktureringsprosesser, børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp. Ola er tidligere kommunikasjonsdirektør i Petroleum Geo-Services ASA og Aibel, og har hatt ledende stillinger i JKL, GCI Monsen, Elkem ASA og Total Norge.

 • http://twitter.com/muvule Leonard M Kongshavn

  Godt skrevet, Ola! Utfordringen som FB nå står ovenfor er store, spesielt når man graver inn litt under overflaten. De skryter selv av en tett og integrert kultur, der alle jobber for et høyere mål – «to make the world more open and connected». Denne kulturen kommer under press, nå som selskapet skal på børs.

  Jeg hadde selv gleden av å besøke Facebooks hovedkontor i mars – 1 Hacker Way, og ble overrasket over hvilke steg de tok for å dyrke denne kulturen. Vegger dekket av grafitti og med mantra som «we are the 99%», «Move fast and break things» og «Hack» (skrevet i meter lange bokstaver i en felles bakgård – http://gopi.in/w/wp-content/uploads/2012/03/ba15facebook-headquarters-aerial-view-qr-code.png) . De tidligere lokalene til Sun er totalt forandret. Veggpaneler er fjernet, kabler henger fra taket og man ser bare sementvegger overalt. (se bilder fra hovedkvarteret her: http://www.cnbc.com/id/46236670/Inside_Facebook_Headquarters?slide=1). På mange måter føles det som om en rekke ungdommer har tatt seg inn i noen ubrukte lokaler og formet det etter eget behov. Dette er for øvrig en passende analogi på hva som har skjedd i Menlo Park.

  Det er ikke bare i lokalene at Mark Zuckerbergs visjon for Facebook er synlig. Ved å se litt nøyere på børsnoteringsdokumenter (S-1) så ser man at han har gjort en rekke private avtaler med profilerte ansatte, som sikrer han kontroll over nesten 57 % av aksjene i selskapet. Dette er interessant da han bare eier 28% selv.

  Selve innholdet i avtalene er ukjente, men det er sannsynligvis et resultat av en god gammeldags byttehandel, der han får stemmekontorll mot penger (Les detaljene her: http://venturebeat.com/2012/02/01/facebook-s-1-zuckerberg-ownership/).

  Mark har brukt mye energi på skape og definere Facebooks kultur, nå spørs det bare om den varer. Hans motstander er grådighet og 100 milliarder dollar.