Gambit Academy: Læring og inspirasjon i en kompetansebedrift

Gambit Academy: Læring og inspirasjon i en kompetansebedrift

Vi er et lærende byrå. Mye verdifull kunnskapsoverføring og erfaringshøsting skjer ved å utføre ulike oppgaver sammen med kollegaer og i samspill med kunder. Derfor setter vi våre nye medarbeidere i prosjektarbeid fra første dag. Nå vil vi også dele hvordan vi jobber med intern kompetanseutvikling gjennom et konsept vi har kalt Gambit Academy.

En karriere hos oss kan utvikle seg i ulike retninger. Etterhvert som medarbeidere utforsker sitt potensial og interesser, velger de retning for spesialisering og vekst. Gjennom Gambit Academy driver vi et bredspektret opplæringsprogram for faglig utvikling, kunnskapsdeling og inspirasjon. Her setter vi ambisjonen om en lærende organisasjon i system.

Ekstern og intern kompetanseoverføring
For å holde oss løpende orientert henter vi foredragsholdere fra akademia og kulturliv, departementer og direktorater, media, nærings- og organisasjonsliv. I tillegg anvendes spisskompetansen vi har innenfor ulike felt på huset til å utvikle oss alle som gode rådgivere og fagfolk.

Gjennom Hill + Knowlton Strategies og vår eier WPP får vi i tillegg tilbud om internasjonalt avanserte kurs som vi stadig sender kandidater til. Slik bygger vi vår konsulentkultur og -metode etter beste praksis fra anerkjente internasjonale rådgivere. Slik sørger vi for at våre medarbeidere utvikler seg og settes i stand til å bidra til varige effekter for våre kunder, byrået og sin egen karriere. Slik bygger vi også vårt internasjonale nettverk.

Tankestue bruker vi også til å dele av vår kompetanse på huset. Det bidrar både til læring og inspirasjon hos oss i Gambit, og forhåpentligvis også blant våre lesere.

Tips oss gjerne om inspirerende og faglig dyktige foredragsholdere. Vi er alltid sultne etter ny kunnskap og andre perspektiv innen fagfeltet vårt.

Hvordan jobber dere med kompetanseheving og faglig inspirasjon hos din arbeidsgiver?

Om skribenten

Astrid kom til Gambit H+K i 1999, og er i dag tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon, i tillegg til ansvaret som HR-direktør. Astrid er faglig leder for Hill & Knowltons norske og europeiske praksis innen Technology Analyst Relations. Hun har bakgrunn som informasjonssjef i IBM Norge og ved Teknologisk Institutt.