Holder du det du lover?

Det  er en selvfølgelighet som likevel ikke kan sies ofte nok: det er viktig å bygge et employer brand som reflekterer den jobbhverdagen dine ansatte møter. Har du tenkt på at din identitet som arbeidsgiver, ditt employer brand, ikke godt nok speiler kulturen, arbeidsoppgavene eller arbeidsplassen din?

Aftenposten tar tak i en ny trend i arbeidsmarkedet som viser at de unge skifter jobb i et stadig hurtigere tempo. Det er kanskje bra at vi ikke alle går for gullklokka, men det er som journalisten sier ”en ulempe for både arbeidsgiver og ansatte hvis jobbskiftene blir for hyppige.  Det er derfor også HR- avdelingene i mange selskaper med rette vokser for å kunne legge forholdene til rette for at de ansatte er fornøyde. Men det som ikke mange tenker på er at dette arbeidet starter også før du engang har møtt dine nyansatte.

Har du tenkt på at din identitet som arbeidsgiver, ditt employer brand, ikke godt nok speiler kulturen, arbeidsoppgavene eller arbeidsplassen din? Vår oppfatning om en arbeidsplass formes lenge før vi har fått passord til PC og satt foten i kantina. Det er lett å miste sine nyansatte hvis de ikke er fornøyd med arbeidsplassen de møter. Det er når forventninger ikke innfris at en som regel blir misfornøyd og lei.  Det er lett i stillingsannonser, på hjemmesiden, i møter med media og på studentarrangementer å male et bilde av arbeidsplassen som vi vet at vår målgruppe vil like.

Vi kan lese rapporter som sier at ingeniører vil ha tverrfaglige arbeidsmiljø, og unge økonomistudenter vil gjerne jobbe i et konsern som tilbyr internasjonale muligheter. Det er fristende å tilpasse kommunikasjonen deretter. Men det blir i beste fall generisk.

Forventningsstyring
Et godt omdømme skapes der løfter og forventinger innfris. Dette gjelder i høyeste grad for ditt omdømme som arbeidsgiver. Undersøkelser viser at de selskapene som troner høyt på listen over de mest populære arbeidsplassene mestrer denne balansekunsten. De har et tydelig budskap om hvem de er, hva de tilbyr og hva de trenger. Hvis du bare én gang de siste fem årene har sendt en ansatt ut på et oppdrag utenlands så er det dumt å vektlegge at dere er et internasjonalt konsern, selv om dere har kontorer over hele verden. Det er ingen hensikt å love fleksibilitet og selvstendige arbeidsoppgaver hvis alle må være på jobben fra 08:30- 16:30. Lover du mer du kan holde så er bare resultatet misfornøyde ansatte.

Så tenk litt på at kanskje det ikke bare handler om at ”Generasjon Y” er så kravstor, men at dere som arbeidsplass ikke greier å leve opp til de løftene som gis i kampen om å tiltrekke seg det dere tror er de rette hodene. For det er det som god arbeidsgiverprofilering handler om: å kunne formidle arbeidsplassens DNA slik at du får de rette folka til å søke seg til deg, som passer både stillingen og kulturen. Slik har du hvert fall lagt grunnlaget for å beholde dem lenger. Så er det selvsagt viktig at arbeidsgiver fortsetter å leve opp til dette gjennom hele medarbeiderreisen.

5 kjappe tips for å sjekke om du kommuniserer godt nok ditt employer brand:

  1.  Se hjemmesiden  din der du beskriver deg som arbeidsgiver og noter ned de adjektivene du bruker. Sammenlign deg med dine konkurrenter for å se hvordan du skiller deg fra dem. Er det mange ord som går igjen?
  2.  Be de ansatte om å beskrive hvilke egenskaper som er typiske for de som gjør det bra hos dere, som gjør arbeidsplassen et godt sted å være og bedriften til å lykkes. Er det slike mennesker dere henvender dere til i deres kommunikasjon?
  3.  Hvilke stillinger er mest viktige for dere for å lykkes. Er det denne type stillinger som profileres i deres kommunikasjon?
  4.  Hvordan opplever dine ansatte at dere kommuniserer deres employer brand? Spør!
  5.  Når var sist gang dere sjekket at det som dere vektlegger som unikt for dere som arbeidsgiver er både unikt og ekte?

 

 

 

Om skribenten

Hilde er tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon, med fokus på olje & gass, eiendom & boligutvikling og energi & teknologi. Hun jobber spesielt med employer branding og selskapsprofilering i disse sektorene. Hun har erfaring fra Burson-Marstellers kontorer i London og Tokyo, med tilsvarende arbeidsområder, samt bakgrunn som frilanskorrespondent i Japan for norske aviser og tidsskrifter. Hilde har en Cand. Mag. med mellomfag i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Master i media og kommunikasjon fra University of London, Goldsmiths College.