HR link-in med KOM nå!

HR link-in med KOM nå!

Det blir stadig flere gode grunner til at HR- og kommunikasjonsavdelingen bør jobbe tettere sammen. Her er to gode grunner til hvorfor, og tre tips til hvordan.

De fleste større selskaper har separate avdelinger for HR, kommunikasjon og markedsføring. Alle jobber med å utarbeide strategier og tiltak med hensikt å utdanne, engasjere og påvirke en eller flere målgrupper. Noen er gode til å samarbeide, mens andre vet knapt hva deres kolleger foretar seg.

Det kan i mange tilfeller fungere bra, men det er ett område hvor alle selskaper bør ta en ny titt på sin organisasjon og samarbeidsform: arbeidet som knyttes til rekruttering og internkommunikasjon på den ene siden (typisk HR) og selskapskommunikasjon på den andre siden (typisk KOM).  Her har alle alt å vinne på et tettere samarbeid mellom HR ekspertene og kommunikasjonsfolka.

GRUNN 1:  Et bedre grunnlag for et godt omdømme.

Et godt omdømme skapes der løfter og forventinger innfris. Undersøkelser viser at de selskapene som troner høyt på listen over de mest populære arbeidsplassene mestrer denne balansekunsten. De har et tydelig budskap om hvem de er, hva de tilbyr og hva de trenger.

På sitt beste oppleves budskapene som innfridd gjennom alt fra integrering av nyansatte, til karrieremuligheter som tilbys og innhold i arbeidsoppgaver. Dette gjøres best når KOM som bygger opp selskapets karakter og identitet og gir løftene, kan samkjøre sine budskap med HR som skal leve opp til disse forventningene.

GRUNN 2: En helhetlig opplevelse av bedriften som en arbeidsplass

Omdømme er et resultat av atferd, og kan variere avhengig av hvilke erfaringer og opplevelser en har av selskapet. Jo mer samkjørte budskapene er, jo lettere er å unngå å sende motstridene signaler.

Et godt omdømme som arbeidsgiver vil også skape et godt overordnet omdømme for selskapet mot kunder så vel som samarbeidspartnere. Det er viktig at de ansatte kjenner seg igjen i de historiene som fortelles om selskapet i den eksterne så vel som interne kommunikasjonen.

Det er viktig at KOM forstår godt de mulighetene selskapet byr på som en arbeidsgiver, og bistår HR i å synliggjøre det unike på en troverdig måte fra stillingsannonser og gjennom hele ansettelsesforholdet.

Så HVORDAN kan HR og KOM samkjøre sitt arbeid med å bygge et godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass for å tiltrekke og beholde talenter, og ytterligere posisjonere sin særegenhet og karakter i markedet?

TIPS #1 CONNECT PÅ LINKEDIN

Linkedin har allerede vist seg å være et naturlig møtested for HR og KOM. Det profesjonelle nettverksstedet har raskt utviklet seg til å bli en fantastisk rekruttering- og profileringskanal for de som vet å bruke dette som en del av en større employer branding strategi.

HR sitter på kunnskapen om rekrutteringsbehov og muligheter internt. KOM kan bistå med målgruppetenkning og hvordan skape dialog og engasjement. Etabler en arbeidsgruppe som kan se på hvordan jobbe sammen på dette området, og la dere inspirere av de som er best i klassen.

TIPS #2 KOMMUNISER EN FELLES HISTORIE

En merkevare lever gjennom de ansattes tanker, oppførsel og dialog om selskapet. HR kjenner ofte bedre den interne dynamikken i selskapet, og kan bistå KOM med sine interne perspektiver og ekspertise. KOM derimot kan bistå med sin formidlingskompetanse.

Bruk de ansatte til å finne det unike ved deres selskap og sørg for at dette kommuniseres like godt eksternt som det etterleves internt. Selskaper som er gode historiefortellere og finner det som gjør selskapet unikt oppleves som ekte, unike og attraktive.

Når KOM og HR samarbeider om en slik employer branding strategi sammen, vil de sikre at selskapet lever opp til det de lover.

TIPS #3 SAMARBEID OM REKRUTTERING

Felles for alle bedriftene som gjør det godt på «arbeidsplassrangeringer» er at de er flinke til å formidle hva de er sterke på, og dette budskapet bifalles internt. Det er disse selskapene som tiltrekker seg flest kvalifiserte søkere, og samtidig beholder sine egne over tid.

Et konkret samarbeid mellom avdelingene i rekrutteringsarbeidet kan på den ene siden bistå HR til å få inn flere søkere, øke antall riktige søkere og sørge for at flest mulig takker ja til tilbudte stillinger. Samarbeid om alt fra karrieredager, database-søk til stillingsutlysninger. Dette betyr ikke at alle skal ha ansvaret for alt dette, men at KOM kan støtte opp om rekrutteringstiltak ved å bruke hele paletten av kommunikasjonstiltak for å støtte opp rundt disse prosessene.

Eksempel: Hvis HR har problemer med å fylle stillinger som krever en bakgrunn innen materialteknologi, identifiser de spennende jobbmulighetene dere kan tilby her gjennom bruk av intervjuer med dine eksperter på dette området, be dem deretter skrive blogginnlegg, bistå til å utforme stillingsbeskrivelse og delta på sentrale bransjetreff.

Hvilke andre områder mener du at HR og KOM kan samarbeide på?

 

Skrevet av: Inger Lise Svaleng og Hilde Haugen Kallevig

[Foto: Flickr | Creative commons 2.0 by Zitona]

Om skribenten

Hilde er tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon, med fokus på olje & gass, eiendom & boligutvikling og energi & teknologi. Hun jobber spesielt med employer branding og selskapsprofilering i disse sektorene. Hun har erfaring fra Burson-Marstellers kontorer i London og Tokyo, med tilsvarende arbeidsområder, samt bakgrunn som frilanskorrespondent i Japan for norske aviser og tidsskrifter. Hilde har en Cand. Mag. med mellomfag i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Master i media og kommunikasjon fra University of London, Goldsmiths College.