Hvem er ditt ansikt utad?

Hvem er ditt ansikt utad?

- God selskapskommunikasjon bør ikke bare handle om persondyrkelse av en toppleder, men å vise frem alle de ansikter som også over tid kan formidle bedriftens personlighet, verdisett og sjel – da kan det vel så gjerne være toppsjefen som en dyktig produktdesigner eller produksjonsarbeider som skyves frem.

Vi vil jobbe og omgi oss med dyktige folk. Vi vil jobbe i et selskap som har en tydelig retning og med en leder som inspirerer. Dette er gammelt nytt. Det er skrevet mye om CEO-profilering og synliggjøring av toppledelsen, men en vel så viktig del av selskapskommunikasjonen er kultur -og ekspertprofilering. Hvem man velger å vise frem, kommuniserer «identiteten» til selskapet.

Det er selvsagt viktig for en hver CEO å kommunisere sin strategi og ledelsesfilosofi til viktige målgrupper som ansatte, regulatorer og investorer. Men når bedriftens verdier, kultur og spisskompetanse skal synliggjøres, gjøres dette best gjennom et utvalg av ansatte fordi dette er historiefortelling en kan kjenne seg igjen i.

Det er flere grunner til at en ikke skal knytte hele selskapets identitet for sterkt opp til én leder.

På den ene siden når administrerende direktør blir det eneste en assosierer med selskapet, blir dette en utfordring når personen går av med pensjon, slutter eller blir alvorlig syk. Apples opp- og nedturer på børs i kjølevannet av Steve Jobs sykdom handlet like mye om at lederen var en personifisering av Apple som frykten for tap av hans lederskap. Jobs og Apple var ett, og det ble etter hvert en utfordring for selskapet. Men under ny ledelse så kan det virke som om Tim Cook prøver å knytte Apples identitet mer mot produkter og tjenester, enn mot seg selv. Det kan være lurt.

En annen viktig grunn til å synliggjøre selskapet gjennom andre enn kun toppledelsen handler om rekruttering.

Undersøkelser viser at kunnskapsbedrifter som kan demonstrere gjennom praksis og faktiske hendelser at de har et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø topper listene over attraktive arbeidsplasser. Det holder da ikke at en på sin hjemmeside beskriver seg selv som «tverrfaglig», «dynamisk» og «ledende». Adjektivene må bevises. Og hvem kan vel gjøre dette bedre enn dine ansatte?

Sist, men ikke minst så har det nye digitale landskapet forandret dramatisk hvem som representerer selskapet og kontrollen over hva som sies er flyttet fra topp og ut til massene.

Det blir dermed vanskeligere å drive god og konsistent topplederprofilering, fordi det er så lett å bli «avslørt» gjennom det bilde som skapes av andre i de ulike kanalene.

Det er mange måter en kan kombinere god topplederprofilering med kultur -og ekspertprofilering:

  • CEO er tydelig talsperson rundt finansielle nyheter, strategi og ledelse.
  • Få en oversikt over hvem som representere selskapet utad og om dette er overens med strategi og kulturen.
  • Identifiser en gruppe med eksperter innenfor forretningskritiske områder som synliggjøres på hjemmesiden, på konferanser og i media.
  • Identifisere de gode historiene som dere er stolte av og som gjør bedriften unik, og synliggjør disse. At en rekrutterer en høygravid ingeniør kan for eksempel vise at dere er interessert i de beste og tenker langsiktig. At en investerer i det beste sikkerhetsutstyret for sine ansatte sier noe om verdi og tankesett.

Uansett om vi jobber i et knallhardt finansmiljø eller i en produksjonsbedrift, har vi det felles at vi ønsker å bidra og assosiere oss med dem som er selskapets ansikt utad. En av kommunikasjonsavdelingens viktigste oppgaver fremover blir nettopp å identifisere de gode historiene og hvem som kan formidle disse, og dermed selskapets verdier, kultur og identitet.

 

[Foto: Flickr CC 2.0 by jolieodell og Vectorportal]

Om skribenten

Hilde er tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon, med fokus på olje & gass, eiendom & boligutvikling og energi & teknologi. Hun jobber spesielt med employer branding og selskapsprofilering i disse sektorene. Hun har erfaring fra Burson-Marstellers kontorer i London og Tokyo, med tilsvarende arbeidsområder, samt bakgrunn som frilanskorrespondent i Japan for norske aviser og tidsskrifter. Hilde har en Cand. Mag. med mellomfag i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Master i media og kommunikasjon fra University of London, Goldsmiths College.