Hvor viktig er sløyd?

Hvor viktig er sløyd?

Koding må bli like viktig som sløyd, krever IT-bransjen av Trond Giske, ifølge digi.no. Skal Norge vokse ved å utdanne IT-bransjens sveisere og platearbeidere?

IKT-Norge og en rekke ledere for den norske IT-bransjen fikk i forrige uke audiens hos næringsminister Trond Giske. Ikke ulikt da Rigmor Aasrud gjennomførte sine mange møter med IT-bransjens ledere for halvannet år siden, fikk Giske nå tilsvarende innspill.

Dette er vel og bra, men ett av rådene er nok en kommunikasjonsmessig forenkling av et langt mer omfattende behov. Koding, eller programmering, i grunnskolen er kanskje ikke det beste og mest presise eksempelet på hvordan Norge skal satse på IT – selv om det illustrerer et fundamentalt poeng om behov for opplæring på et tidlig tidspunkt i skolegangen.

En IT-utdannet venn av meg sa for 20 år siden at «programmerere er fremtidens fabrikkarbeidere». Med andre ord blir denne kompetansen svært lett tilgjengelig. Dette utsagnet er i høyeste grad relevant i denne diskusjonen. Programmeringskompetanse er svært tilgjengelig i lavkostland. India utdanner eksempelvis hundretusener av svært kompetente programmerere hvert år.

IT-bransjen har helt rett i at satsing på IT bør bygges inn i grunnskolepensum, men programmering er neppe like nyttig som en generell heving av basiskompetansen innen matematikk, fremmedspråk og norsk hvor det beviselig er et behov for bedring. Hvordan mennesker kommuniserer med hverandre, hvordan teknologi forstås, tjenestedesign og brukervennlighet, er ytterligere ferdigheter samfunnet vil kunne nyte godt av i fremtiden.

Et mer presist råd til Giske, er kanskje at Norge bør satse på innovasjon, kreativitet og improvisasjon som egne fag? Kontraktsforhandlinger og løsningsarkitektur er andre hensiktsmessige kompetanseområder Norge kan dyrke frem. Opplæring innen disse kompetanseområdene må gjøres med kløkt – tankesett skal dyrkes, modnes og gradvis konverteres i mer praktiske ferdigheter. Her ligger Norges muligheter.

Vi lever i en verden hvor Norge er blant landene med aller dyrest arbeidskraft. Vi må legge til rette for og foredle den mest eksklusive og tyngste kompetansen som befinner seg i øverste sjiktet av verdikjeden.

 

Dette innlegget ble første gang publisert på digi.no.

[Foto: Flickr CC 2.0 by Trondheim Byarkiv]

Skribent

Roland er tilknyttet avdelingen for markedskommunikasjon, med faglig ansvar for teknologi og IT. Han har 12 års erfaring som journalist og redaksjonssjef IT i Finansavisen. Han har tidligere vært journalist i Demokraten og Forsvarets overkommando. Roland har også fartstid fra Unge Venstre og Venstre både med politiske verv og som ansatt. Han har i fire år vært jurymedlem i tildelingen av Dataforeningens BI-pris. Roland har en Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo basert på studier innen jus, statsvitenskap og Journalistutdanningen i Oslo.

  • hpnhansen

    God bloggpost og god helg :)

  • http://www.facebook.com/rolandbl Roland Berg Lie

    Takker og bukker! Første gang jeg skriver blogg – ever ;) God helg til deg også!