Ja til åpent lobbyregister

Ja til åpent lobbyregister

Konfidensielle kunder og kontrakter er en del av mange yrkesgruppers hverdag. Advokater har sin taushetsplikt og journalister har sitt kildevern, for å nevne noen. Det er derfor interessant at konfidensialitet rundt private kundeforhold fremstilles som noe unikt og uetisk for PR-folket. Selvsagt forstår vi alle at Listhaug-saken setter dette på spissen – og gjør saken både prinsipielt og politisk interessant. Det lukter tross alt statsråd-blod.

Men i den mangslungne bransjekritikken som kommer i dette kjølvannet, konsentreres mye av debatten om kundelisters manglende åpenhet. Og slik jeg oppfatter det, går hovedkritikken på hemmelighold knyttet til mulig politisk påvirkning.

Lobbyregister

Vår bransjeforening (KOMM) ønsker seg et eget lobby-register i Norge. Dette er en sak bransjeforeningen har jobbet for i flere år. På samme måte som i en rekke andre land, og i EU-parlamentet, ønsker vi oss et register som offentliggjør alle som driver aktiv lobbyvirksomhet overfor Stortinget og statsapparatet. Og vi ønsker at kundene man representerer skal fremkomme i dette registeret. På denne måten vil vi få offentlighet rundt alle prosesser hvor «påvirkningsagenter» fra PR-bransjen jobber opp mot våre folkevalgte.

Et lobbyregister vil fjerne hemmelighetskremmeriet rundt hvem som driver lobbyvirksomhet for hvem. Og ikke minst: Hvem er det man snakker med? Påvirkning skjer ikke i vakuum. Det er flere parter – og alle kan ha sin agenda. Det er ikke uvanlig at politikere som ønsker en sak vedtatt, finner støtte i å få informasjon fra interessegrupper som underbygger egen politikk. Dette er nedarvet i den norske (korporative) modellen – og bør ikke overraske noen. «Alle» har sine interesser representert i det norske demokratiet. Det bør heller ikke være behov for å skjule noe av dette for offentligheten.

Dessverre frykter jeg at forslaget nok en gang faller på stengrunn, slik det har gjort tidligere når vi har foreslått å opprette lobbyregister i Norge. Det ser altså ut til at politikerne selv motsetter seg en åpenhet rundt hvem de møter i sin lobby-hverdag. Jeg har vanskelig for å få tak i motargumentene, men det synes altså som om mange politikere og en del andre interessegrupperinger vegrer seg.

Åpenhet må gjelde alle

Jeg har nå jobbet i PR-bransjen i snart ti år. Jeg har hatt oppdrag som har vært helt åpne og noen som har vært strengt konfidensielle. Dette blir alltid klarert med kunden. Så lenge man opererer innenfor samfunnets normer og regler, bør ikke dette by på problemer. Men sentralt i dette står likevel et av våre yrkesetiske prinsipper fast: Når vi tar kontakt med beslutningstakere eller medier på vegne av en kunde, skal vi alltid tilkjennegi hvem vår oppdragsgiver er og hva saken gjelder.

Vi er altså åpne når vi jobber med direkte påvirkning. I den andre enden av skalaen ufører vi skrivebordsanalyser og sparring direkte med kunden. Da mener jeg det foreligger mindre grunnlag for å kunne kreve åpenhet. For slik direkte rådgivning med kunden synes jeg det i siste instans må være rimelig at det er kunden selv som har det siste ordet.

Det uansett ikke vanskelig for oss med lobbyregister. Men et slikt register bør ikke bare gjelde for vår yrkesgruppe. Det bør også åpne opp alle andre påvirkningsprosesser som foregår. Enten det er når advokater går i møter på Stortinget på vegne av klienter, når fagbevegelsen møter en politisk rådgiver – eller når kommunepolitikere møter «sin» statsråd for å be om midler over statsbudsjettet (kanskje er statsråden en partikamerat fra samme kommune?).

Når man krever mer offentlighet rundt kundeforhold er et offentlig lobbyregister etter min oppfatning det mest relevante stedet å begynne.

Med tanke på demokratiet er det gjennom påvirkernes direkte kontakt med politikerne at hemmelighold først og fremst kan problematiseres. Jeg håper derfor at våre folkevalgte er enige med oss, og innfører et register som gir mer av den åpenheten vi alle ønsker.

 

Innlegget ble første gang publisert i Dagens Næringsliv 11. november 2013.

[Foto: Flickr Creative commons 2.0 by  News Oresund]

Om skribenten

Ole Tom er administrerende direktør og byråleder i Gambit H&K. Han har tidligere vært viseadministrerende, og før det ledet han avdelingen for selskapskommunikasjon. Han kom til Gambit H&K fra jobben som kommunikasjonsdirektør i børsnoterte P4 Radio Hele Norge ASA. Før det var han informasjonsdirektør i Telenor Privat og informasjonssjef i Telenor Mobil. Han har også vært næringspolitisk sjef i Bedriftsforbundet, samt programleder for aktualitetsmagasinet "Sytten Tretti" på P4.