Bør bedrifter snakke mer om hva de faktisk holder på med

Bør bedrifter snakke mer om hva de faktisk holder på med

De fleste bedrifter fremhever sin samfunnsrolle når de kommuniserer til det brede lag av befolkningen.

Legemiddelfirmaet utvikler ikke medisiner, det forbedrer folks livskvalitet; flyselskapet frakter ikke folk fra A til B, det gir dem mulighet til å møtes; klesfabrikanten syr ikke klær, det gir mennesker anledning til å uttrykke sin personlighet. Eksemplene er mange.

Manglende innsikt i hva bedriften faktisk holder på med?
Dette er åpenbart en klok strategi fordi det gjør bedriften og bransjen mer tilgjengelig og mer relevant både for medier og andre interessenter. Å sette seg selv inn i en slik samfunnskontekst gir mening både til ansatte, kunder og folk generelt. Og det skaper nærhet til bransjer og bedrifter som ellers kan oppleves som at de lever i sin egen verden.

Likevel tror jeg at et slik ensidig fokus på samfunnsrollen over tid kan være problematisk. I hovedsak fordi det øker risikoen for at viktige interessenter ikke helt forstår hva bedriften faktisk holder på med, hvilke utfordringer den møter og hvilken risiko den faktisk må eller er villig til å ta for å utvikle seg videre. Og dermed også kanskje kan ta en enda viktigere samfunnsrolle.

Og denne manglende innsikten kan i sin tur føre til at forståelsen er liten eller ikke-eksisterende når kontroversielle initiativ tas eller en krise inntreffer.

Komplekse problemstillinger
Et eksempel kan være møbelindustrien. At den er viktig og har et tydelig samfunnsoppdrag er det ingen tvil om. Her kan aktørene kommunisere blant annet design, komfort, estetikk og ergonomi. Temaer som fenger og som når mange.

Samtidig er produksjonsprosessen ofte kompleks og mer eller mindre ukjent for store deler av befolkningen. Trevirket kommer fra én del av verden og bomull fra en annen. Produksjonen skjer kanskje flere steder, og langt fra salgsstedene. Oftest har bestanddelene vært på lange reiser før sofaen står hjemme i stuen. Og i mellomtiden har bedriften gjort krevende og potensielt kontroversielle avveininger knyttet til priser, effektivitet, kvalitet, bærekraft, miljø og annet.

De større aktørene snakker om disse problemstillingene og hvordan de takler dem. Med da i form av store rapporter som leses av et fåtall. Få har virkelig forsøkt å popularisere denne delen av sin kommunikasjon.

Forstå bedriftens reelle utfordringer
Det er liten tvil om at transparens i dag ansees som hard valuta for bedrifter som ønsker seg et godt omdømme over tid. Og jeg tror denne åpenheten gir bedre resultater dersom de som sitter i andre enden bedre forstår bedriftens reelle utfordringer.

Det er ingen tvil om at det er enklere å få tilhørere når budskapet er bedriftens samfunnsrolle snarere enn de forretningsmessige utfordringene. Likevel er det kanskje viktigere iblant å snakke om hva bedriften faktisk holder på med.

Og så får vår bransje ta vårt ansvar når det kommer til å finne kloke måter å gjøre det på.

 

Om skribenten

Simen er tilknyttet avdelingen for markedskommunikasjon og har ansvaret for faggruppen for reiseliv og turisme. Han arbeider på tvers av sektorer med selskaps- og markedskommunikasjon.Simen har erfaring fra ulike leder- og styreverv i reisebransjen, og er tidligere nordisk markedsdirektør i HRG Nordic. Simen har en Master of Science i internasjonal hotelledelse fra Cornell University, NY, USA.