Er du klar for krisen i 2012?

Er du klar for krisen i 2012?

De færreste mennesker som danner seg en mening om en pågående krise eller krisehåndtering er direkte involvert eller berørt på noen som helst måte. Det er ikke til hindrer for å mene noe, om alt fra hvem som er ansvarlig for smørkrisen til hvorvidt PST-sjefen var egnet for jobben. For vi mener noe. Hele tiden. Om veldig mye.

Krisens mange stemmer
Svært ofte baserer vi vår mening på det mediene forteller. For en virksomhet er det derfor avgjørende viktig å ha en god plan for krisekommunikasjon som ivaretar forholdet til mediene, men som ikke er avgrenset til kun mediene.

En virksomhet har mange interessenter som man må forholde seg til og kommunisere med for å lykkes i krisehåndteringen: de som er berørt av hendelsen, egne ansatte, eiere, samarbeidspartnere, myndighetsorganer, osv. En god kommunikasjonsplan ivaretar forholdet til alle disse.

Nye trusler i 2012?
Hvorvidt det er større sannsynlighet for å bli utsatt for hendelser i 2012 enn i 2011 kan andre si mer om. Det som kan slås fast er at norske bedrifter og virksomheter blir utsatt for en rekke hendelser også i 2012.

Mange hevder at det var langt enklere å være sjef tidligere den gang pressen var enklere å ha med å gjøre. I 1914 skrev Gudmund Schnitler følgende i boken ”Strategi”:

…sjefens handlefrihet kan bli sterkt påvirket av ”den offentlige mening” og dennes talerør: pressen… Han kan komme i en uheldig stilling, hans virksomhet bli sterkt hemmet, når han ved enhver anledning skal gi regnskap for sine handlinger og hensikter.

Vi kommer til å lese om kriser i avisene og på nettet hver dag i 2012. Noen håndterer krisen godt og kommer seg videre. Andre går overende, noen ganger hovedsakelig på grunn av dårlig mediehåndtering.

Overrasket – hver gang
At det er kommunikasjonsutfordringer i kriser så vel som daglig drift er med andre ord ingen nyhet. Derfor er det oppsiktsvekkende at ledere fremdeles står frem i etterkant av en hendelse og sier de er overrasket over medietrykket og mediefokuset som tok fra dem nattesøvn og kreftene som skulle gå til å håndtere situasjonen.

Den største trusselen i 2012 er derfor at en del bedrifter og ledere fortsatt ikke aksepterer at kommunikasjon i seg selv er en utfordring og et kompetanseområde, og som dermed må inngå som en integrert del av virksomhetens løpende planer – og kriseplaner.

Hvordan forbereder du deg på krisen?

[Foto: CC 2.0 by Anderson Mancini]

Om skribenten

Svein er tilknyttet avdeling for samfunnskontakt, og er hovedansvarlig for Gambits satsing mot offentlig sektor. Svein kom fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet. Tidligere har han jobbet i Forsvarsdepartementet, og har også vært informasjonssjef i Luftforsvaret. I Afghanistan har han hatt ansvar for kommunikasjonsstrategier og nasjonale holdnings- og påvirkningskampanjer.