KS anbefaler kommunene å bruke sosiale medier

KS anbefaler kommunene å bruke sosiale medier

Da KS  denne uka lanserte «Veikart for sosiale medier» for kommunesektoren, gir det et viktig signal: Spørsmålet er ikke lenger om kommunene skal bruke sosiale kanaler i sin kommunikasjon, men hvordan.

Veikartet bygger på undersøkelsen Beta.Komm fra 2011, der KS fikk kartlagt at selv om mange kommuner hadde tatt i bruk sosiale kanaler, var dette sjelden særlig strategisk forankret. De fleste drev også mer med enveisinformasjon på nett enn med dialog og brukerinvolvering. Dette inntrykket av offentlige virksomheters bruk av sosiale medier har blitt bekreftet også i Difis rapport om sosiale medier i forvaltningen.

Sosiale medier: Klar, ferdig, gå!

Det siste halvåret har offentlige virksomheter fått stadig tydeligere marsjordre om å bruke sosiale medier mer strategisk til innbyggerinvolvering, tjenesteutvikling og dialog. Dette skjer parallelt med at fokuset på digitalisering av tjenester og saksbehandling blir større.

I digitaliseringsprogrammet «På nett med innbyggerne» fastslår Regjeringen at digital kommunikasjon skal bli normalen for kontakt mellom det offentlige og innbyggerne. De krever også at brukerne skal være med på utviklingen av nye offentlige tjenester, slik Helse- og omsorgsdepartementet har gjort med bloggen «IT i helse- og omsorgssektoren«. (Sistnevnte er åpen for kommentarer fram til 15. juni, så du må raske på hvis du vil delta i diskusjonen.)

Offentlig sektor må fokusere på målgruppene

KS-veikartet kan være en god hjelp for kommunene i denne prosessen. For veikartet inneholder ikke mange pekefingre og advarsler om alt som kan gå galt hvis man begir seg ut i internettjungelen. Tvert imot, det gis svar på mange vanlige spørsmål om forholdet til lovverket og juridiske problemstillinger i et kapittel av advokat Jon Wessel-Aas. Dokumentet anbefaler ti konkrete bruksområder for sosiale medier i kommunen, der alt fra rekruttering til høringer og krisekommunikasjon er tema. Og ikke minst gis det konkrete råd om hvordan arbeidet med sosiale medier bør organiseres i kommunene, basert på erfaringer fra kommuner som har kommet langt.

Men kanskje viktigst med veikartet til sosiale medier er denne setningen:

KS anbefaler at daglig bruk av sosiale medier skal innrettes med hensikt å forenkle og forbedre innbyggernes kontakt med kommunen samtidig som belastningen av de tradisjonelle kontaktflatene søkes redusert.

For å lykkes med dette, er det  vesentlig at kommunene først og fremst tenker på hvordan de kan engasjere innbyggerne til dans, og hvordan budskap og kanaler må innrettes slik at det blir interessant å involvere seg. En innbygger er kanskje interessert i sin egen barnehage eller skolekrets, men mindre opptatt av kommunens pressemeldinger eller beskjeder fra teknisk etat. Skreddersøm og målgruppeforståelse kan bli de største utfordringene.

 

Praktisk informasjon: Veikartet for sosiale medier er utformet av Frank Langva og Alf Tore Meling for KS. En kortversjon av dokumentet ligger her. I tillegg til egne nettsider har prosjektet en Facebookside.

[Foto: Creative commons 2.0 by  Rosaura Ochoa]

 

Om skribenten

Ingeborg er tilknyttet avdelingen for markedskommunikasjon, med fokus på digital kommunikasjon, strategiutvikling og sosiale medier. Hun har tidligere jobbet som Research Manager i Isobar og rådgiver i Sermo Consulting, og er en av Norges mest brukte foredragsholdere innen sosiale medier og digital kommunikasjon. Ingeborg har bakgrunn som journalist og har undervist på Institutt for Journalistikk i Fredrikstaad samt jobbet i Sandefjords Blad og Avisa Nordland.