Lederrollen i spagaten?

Lederrollen i spagaten?

Syv av ti studenter mener det er unødvendig å være på kontoret hver dag. Én av fire mener de vil være enda mer produktive hvis de kan jobbe hjemmefra. Tre av fem studenter anser det å kunne jobbe fleksibelt som deres rettighet, mer enn et privilegium.

Statistikken kommer fra en fersk undersøkelse gjennomført av Cisco blant studenter, og er en trend somvil utfordre og prege norske lederes stil og kommunikasjonsform i 2012.

Hvis du er en av dem som sukket oppgitt da du leste denne nyheten, kan det være en trøst at de etablerte attraksjonsverdiene som lønn, karrieremuligheter og balanse mellom fritid og arbeid fortsatt er viktige i valg av arbeidsgiver.

Vi har fire generasjoner i arbeidslivet som alle har definert karriere og forventninger på ulike måter. Mens krigs- og etterkrigsgenerasjonen definerte sin suksess ved å klatre i den etablerte karrierestigen, har vi en Generasjon X som i større grad misliker fenomenet karrierestige. Men de aksepterer at hvis de skal være ledere må det klatres. Nå kommer en Generasjon Y som med ungdommelig friskhet ikke bryr seg om karrierestigen – de vil skape sin egen!

De unge utfordrer dagens lederstiler og kommunikasjonsformer
Mange unge i dag har en annen innstilling til arbeid og ikke minst en annen bevissthet rundt hva som motiverer dem enn tidligere generasjoner. De ønsker i mindre grad å bli direkte ledet. De vil lede seg selv. De ønsker å finne egne løsninger og den største motivasjonsfaktoren er å jobbe sammen med andre flinke. De utfordrer sine ledere på ledelsesstil og ikke minst kommunikasjonsform. De utfordrer etablerte prosesser og samhandlingsmønstre, og ikke minst hvem som har definisjonsmakt.

Mens mange ser på lederens viktigste oppgave som å sette retning og kommunisere strategier, ser nye generasjoner i arbeidslivet det som en selvfølge at de får være med å utforme strategien. De kommer inn med holdninger som «jeg kan, jeg vil», og drives av et ønske om å være en del av en diskusjon og ikke bli fortalt hva man skal gjøre. Ledere som ikke legger til rette for dette, mister tillit.

Demokratisering er en positiv trend – ikke en trussel
Vi snakker oftere om demokratisering av informasjon og hvordan det påvirker arbeidslivet og måten vi kommuniserer på. Min erfaring er at selskaper som ikke er så opptatt av å presentere løsninger, men heller åpner for å starte prosessene på grasrota finner frem til bedre løsninger.

Aktiv ansvarliggjøring av medarbeidere gjør at de henter ideer fra andre selskaper og bruker nettopp nettverket sitt til å søke ny innsikt. Ledere som legger til rette for dette vil posisjonere selskapet som en attraktiv arbeidsgiver for nye generasjoner som er på vei inn i arbeidslivet. Det at ledere eksponeres for disse kravene, tror jeg bare er positivt og ingen trussel.

Dette tror jeg at vil være en av de fremste utfordringene ledere og HR-avdelingen må ta innover seg i 2012. Hva tror du?

Om skribenten

May Kristin er tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon med fokus på endrings- og internkommunikasjon. Hun kommer fra stillingen som konserndirektør, med ansvar for HR og kommunikasjon, i Aktiv Kapital og har hatt lederroller i Telenor ASA, Telenor Business Consulting og Aschehoug forlag.