Sjakten til de kloke hodene

Sjakten til de kloke hodene

Nok en gang kan vi lese om hvilke bedrifter som blir ansett som attraktive arbeidsgivere for økonomistudentene. Spesielt hyggelig er det å se at Gambit H+K nå har lykkes i å bli mer synlige blant norske studenter.

For bedrifter som ønsker å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver for nyutdannede kan disse listene også være utgangspunkt for noen viktige spørsmål. Hva betyr egentlig en plassering her? Og bør det ha noe å si for din tilnærming til nyutdannede?

En attraktiv arbeidsgiver
Først og fremst: Hva avgjør plasseringen? Studentene må kjenne til din bedrift, for om ingen kjenner til den, kommer den heller ikke på listene. Kjenner mange til bedriften, bestemmes plasseringen av hva de vet, eller tror de vet, om den. Vet en stor andel av studentene at bedriften kan tilby relevante arbeidsoppgaver og fantastiske betingelser er det stor sannsynlighet for at du havner høyt på listen. Og da kan må man spørre: Hva er egentlig en «bra» plassering?

La oss ha en ting klart: Du trenger ikke ligge på topp 10. Heller ikke topp 20 eller topp 50. Plasseringen alene betyr i prinsippet ingen ting. Vurder heller hvilke studenter du ønsker å være attraktiv for, og hvem som konkurrerer om de samme hodene. Og tenk så på: Rykker du opp eller ned i forhold til disse? Og er du høyere eller lavere på listen?

Svarene gir deg indikasjoner på to ting: Klarer bedriften å kommunisere hva som gjør den til en god arbeidsgiver? Og er den mer attraktivt som arbeidsgiver enn konkurrentene, basert på kravene studentene har?

Her er vi i kjernen! Vi snakker om det som skjer internt, og det som skjer eksternt.

Lytt til talentene
Skal studentene ønske å jobbe hos deg, må de ha inntrykk av at du kan tilby nettopp det de ønsker hos en arbeidsgiver. Dette varierer fra person til person, men klassiske elementer er for eksempel jobbsikkerhet, spennende oppgaver, karrieremuligheter, gode lønnings- og bonusordninger, god ledelse, ansvar, etc.

Mitt råd er: Snakk med både egne ansatte og studentene du ønsker å være attraktiv for. Hva ønsker de? Hva har din bedrift i dag? Og hvilke eventuelle mangler kan det være aktuelt å endre?

Når dere de riktige personene?
Dere kan ha alt det interne på plass, men det er ingen automatikk som gjør at studentene får vite det. Kommunikasjon er selvfølgelig stikkordet. Jobber dere aktivt med kommunikasjon? Klarer dere å skape oppmerksomhet, og å fronte det som gjør dere til en god arbeidsgiver? Og kanskje viktigst av alt: Når dere de riktige personene?

Noen tror det viktige er å rope høyest. At man må ha gratis mat og drikke på bedriftspresentasjonene, eller bruke mest penger på studentutvalgene. For all del – dette kan være riktig. Det kan også være veldig feil.

Det finnes et mylder av gode kanaler på skolene, som kan lede deg til akkurat de studentene du ønsker å nå. Om det er gjennom karrieredager, karrieresenteret, gjesteforelesninger, sponsing, annonser i studentavisen, mediearbeid eller integrerte rekrutteringskampanjer – så legg ressursene der. Poenget er at man må finne den kanalen som passer for dere, og der dere kan nå de rette personene.

Studentene drukner i karriereinformasjon – de kaster brosjyrer og sletter nyhetsbrev på ren refleks. Du kan hive enda en bøtte med vann i havet. Eller så kan du jobbe for å finne sjakten til de kloke hodene. Jeg tror nettopp det er nøkkelen til å vinne kampen om de beste nyutdannede.

Dette er et område som fortjener mer tid og plass, men vi håper dette kan være et utgangspunkt for diskusjon. Hvordan kommuniserer din bedrift med studenter og nyutdannede?

 

Om skribenten

Nils Fredrik er tilknyttet avdelingen for markedskommunikasjon, med fokus på PR, digital kommunikasjon og innholdsproduksjon. Han har tidligere jobbet for BI Karriereservice, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Schenker og Storebrand. Nils Fredrik har studert shipping ved Merkantilt Institutt, økonomi og administrasjon med spesialisering i prosjektledelse, samt organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI.