Slik bygger du ditt omdømme som arbeidsgiver

Slik bygger du ditt omdømme som arbeidsgiver

Employer branding, også kjent som arbeidsgiverprofilering på norsk, er i vinden. Målet er å tiltrekke, engasjere og beholde de riktige menneskene som skal drive selskapet fremover. Det brukes stadig mer tid, ressurser og budsjetter for å bygge og vedlikeholde et godt og riktig omdømme med dette som formål. Derfor er det forunderlig at de ulike faggruppene ikke samles oftere rundt samme bord for å samkjøre og spille hverandre gode – og utvikle integrerte tiltak.


Dette blogginnlegget er basert på  et frokostseminar vi holdt sammen med Aftenposten tidligere i år. Foredraget «Employer branding – en ny mulighet for rekrutteringsbransjen» ble holdt av undertegnede sammen med Inger Lise Svaleng og bransjekollega Julie Diez Bryn i Creuna.Her kommer en oppsummering av hvorfor HR- og kommunikasjonsdirektører bør tenke helhetlig rundt employer branding. Vår oppfordring til alle som jobber med employer branding: Bring dine eksterne konsulenter og interne fagfolk sammen i et arbeidsmøte og se hva som skjer.

Her er tre grunner til hvorfor det vi lønne seg:

Grunn # 1: Omdømme opererer ikke i siloer
For å lykkes med omdømmebygging som arbeidsgiver må man levere på løftene man gir i reklame, informasjonsmateriell og redaksjonell omtale. Man må sørge for riktig forventningstyring  når det kommer til produkt og service-opplevelse. Og det må være samsvar mellom stillingsannonser og hverdagslivet på jobb.

Et godt employer brand integrerer både forretningsstrategi, merkevarestrategi, sponsorstrategi, CSR og HR strategi. Dersom man samler fagfolk fra de ulike kontaktpunktene i utviklingen av employer branding-strategien kan man skape en helhetlig tilnærming til kommunikasjon som lever opp til løftene!

Grunn # 2: Ærlighet varer lengst
Det er lett å tegne glansbilde av seg selv som arbeidsgiver. Men en slik fremstilling som ikke grunner i en virkelighet fører ofte til at medarbeidere opplever et løftebrudd mellom hva de er lovet og hva de faktisk får på arbeidsplassen.

I følge Universum gjelder dette hele 75 prosent av nyansatte – og når forventningene ikke innfris, er resultatet høyere turnover og et dårligere omdømme som arbeidsgiver. Eksempelvis kan et ærlig og transparent ansatteløfte derimot redusere sannsynligheten for at nyansatte slutter i løpet av seks måneder med hele 40 prosent.

Med andre ord varer ærlighet lengst. Gjennom å føre ulike fagfelt sammen, vil man tilføre flere synspunkt og oppfatninger om hva som er organisasjonens sanne jeg. Tilbyr dere virkelig «internasjonale muligheter i et spennende tverrfaglig miljø»? Er dere så «innovative og løsningsorienterte» som dere sier? Stemmer dette overens med hvordan dere oppfattes internt og eksternt?

Grunn # 3: Få mer igjen for innsatsen
Ved å samle alle som er involvert i arbeidet med å rekruttere, motivere og beholde medarbeidere kan du få mer ut av planlagte kampanjer og oppdage ukjente synergier.

Kanskje den planlagte kommunikasjonskampanjen kan reflektere rekrutteringsbehovet? Kan den neste reklamefilmen også reflektere selskapet som arbeidsgiver ved å synliggjøre hvilke verdier som er viktige for dere? Kan en planlagt stillingsannonse synliggjøre innovasjonsevnen deres på produktsiden?

En sterk merkevare skapes der løfter blir innfridd. Ingenting er bedre enn om fremtidige kandidater og eksisterende medarbeidere opplever en helhetlig merkevare der selskapet som merkevare og arbeidsgiver stemmer overens. Slik skapes merkevareambassadører som ikke bare løfter selskapets omdømme som arbeidsgiver, men som også mest sannsynligvis blir trofaste og produktive medarbeidere.

 

Blogginnlegget er skrevet av Hilde Kallevig og Inger Lise Svaleng.
[Foto: Flickr | Creative commons 2.0 by Magnus A.]

Om skribenten

Hilde er tilknyttet avdelingen for selskapskommunikasjon, med fokus på olje & gass, eiendom & boligutvikling og energi & teknologi. Hun jobber spesielt med employer branding og selskapsprofilering i disse sektorene. Hun har erfaring fra Burson-Marstellers kontorer i London og Tokyo, med tilsvarende arbeidsområder, samt bakgrunn som frilanskorrespondent i Japan for norske aviser og tidsskrifter. Hilde har en Cand. Mag. med mellomfag i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Master i media og kommunikasjon fra University of London, Goldsmiths College.