Posts Tagged ‘demokratisering’

Bill.merk: Digital dybdejournalistikk

Bill.merk: Digital dybdejournalistikk

Johann Roppen, professor i journalistikk ved Høgskolen i Volda etterlyser gjennom en kronikk i Aftenposten flere og bedre journalister. Didrik Munch, konsernsjef i Schibsted svarer på tiltale og drar frem kravet til lønnsomhet som uforenlig med store redaksjoner. Begge vektlegger likevel viktigheten av kvalitetsjournalistikk.

Debatten har  sitt utgangspunkt i et medielandskap i voldsom forandring og berører hvordan informasjon kommuniseres og oppfattes i en ny epoke i formidlingens historie. Om nyhetene skrives med penn og blekk, trykksverte eller pixler frykter nok mange at dybde og innsikt er i ferd med å forsvinne fra journalistikken.

Det er ikke sikkert at det ser så mørkt ut for dybdejournalistikk som en skulle tro. Det kan derimot se ut som om digitaliseringen og demokratiseringen av nyhetsformidlingen på mange måter muliggjør dybde til større grad enn før.

Les hele blogginnlegget

Fra Mad Men til Wikileaks

Fra Mad Men til Wikileaks

Brandets betydning vokste fram fra Don Drapers storhetstid på 50- og 60-tallet, og la til et nytt fundament for forretningsmodellen for de fleste selskaper. Fra nittitallet og de siste ti årene er det en annen trend som går som en rød tråd, og som påvirker oss alle: Demokratiseringen.

Den digitale utviklingen, fragmenteringen av medielandskapet og en sterkere individualisering har flyttet oss fra en tid hvor en liten elite hadde eierskap til massekommunikasjonen, til at hvem som helst kan bli hørt gjennom nye mediekanaler. Mange har i dag vel så gjerne Facebook og blogger som sine nyhetskilder, som NRK. Der det tidligere holdt å sende ut en pressemelding til et knippe redaksjoner, har man nå en myriade av aktører å forholde seg til, og mer støy å kjempe imot for å nå gjennom. Alle har fått en stemme, og flere blir faktisk hørt. Les hele blogginnlegget

Alt kommer for en dag…

Alt kommer for en dag…

Vårt fag er etter min mening inne i en megatrend. Årsakene er mange. For min del ser jeg i hvert fall én åpenbar grunn til at kommunikasjonsfaget vokser og blir viktigere.

Les hele blogginnlegget