Posts Tagged ‘Den moderne folkeligheten’

Den Moderne Folkeligheten

Den Moderne Folkeligheten

Paal Fure og en gjeng smarte folk har begått boken «Den Moderne Folkeligheten». Konklusjonen er at folk flest ikke lenger er hva folk flest en gang var. Økt kjøpekraft, økt utdanning og informasjonsrevolusjonen påpekes som de viktigste driverne. Boken er spekket med tall, spreke analyser og kreative innspill.

Likevel opplever jeg at boken fundamentalt sett sparker inn vidåpne dører.

Les hele blogginnlegget