Posts Tagged ‘kommunikasjonsstrategi’

Tenke det, gjøre det: Er handling vanskeligere enn strategi?

Tenke det, gjøre det: Er handling vanskeligere enn strategi?

«Just do it» har som klisjeer flest en kjerne av ubehagelig sannhet. Det høres så enkelt ut, men likevel er det mange gode strategiplaner som forblir planer. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det?

Mange mislykkes på grunn av en dårlig strategi eller en svak oppfølging. Noen ganger er utfordringen rett og slett at planer ikke følges opp.  Et slående eksempel ble trukket frem i 22. juli-kommisjonens rapport, der det i evalueringen av politiet het: ”Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak”.

Strategiplaner er et forsøk på å forutsi fremtiden og foreta riktige valg for å nå ønskede mål. Det er krevende å spå fremtiden. Hvorfor er det ofte like krevende å følge en plan?

Den mest åpenbare og noen ganger gyldige grunnen er at verden har endret seg. Samtidig brukes det alt for ofte som en ukvalifisert unnskyldning for ikke å gjøre det man skal. Verden endres hele tiden, og den usikkerheten bør strategien i utgangspunktet ta høyde for. Hvis ikke, må man tilbake til tegnebordet.

En annen viktig grunn er at mennesker er konservative av natur. Når man aktivt skal ta grep for å forandre en virksomhet, mobiliseres det mye motstand. Noen ganger blir motkreftene sterkere enn endringsviljen. Hvis dette undervurderes i forhold til kapasitet som settes inn for å gjennomføre strategien eller på hvilket nivå i organisasjonen strategien eies og forankres, er løpet ofte kjørt før start.

På kommunikasjonsområdet er det lett å gjemme seg bak krav og forespørsler fra omgivelsene. Mange virksomheter jobber responderende, og det oppleves ikke å være kapasitet til å følge opp en handlingsplan. Da blir det fort media, politikere, interesseorganisasjoner og konkurrenter som setter agendaen, og som sleper deg baklengs inn i fremtiden. «Proaktiv» er blitt et slitt begrep, så la oss heller si «aktiv». Sett seil og følg en kurs, istedenfor passivt å la deg drifte avgårde. Da nås som regel målet.

I forhold til en selskapsstrategi definert ved marginer og vekst, kan en mykere kommunikasjonsstrategi lide under mangel på målbarhet. Har du virkelig nådd de målene du satte? Var suksesskriteriene tydelige nok? Jeg vil påstå at alle kommunikasjonsmål kan kvantifiseres i en eller annen forstand, og derfor ikke bør være en kilde til utvanning av en strategiplan.

Ordet «drift» – her i en virksomhetsmessig forstand – kan også være en bidragsyter til strategisk passivitet. Hva er en strategiplan? Er det drift, et særskilt prosjekt, eller noe midt imellom? Mentale kategoribokser kan bidra til ubevisste prioriteringer. Mens driftsstans har en ubehagelig klang, er det kanskje færre som oppdager at prosjekter ikke fullføres eller skyves til neste års plan? Bør vi egentlig se på all aktivitet som prosjekter? Noen gjentagende og noen enkeltvise, noen mer strategiske enn andre, men alle med mål som følges opp av ansvarlige ledere.

Når Gambit tilbyr strategisk kommunikasjonsrådgiving, er det nettopp for å bistå kunder med å trenge gjennom slike lag av motstand som daglig setter strategier på prøve eller på vent. Det å ha en ekstern rådgiver kan være avgjørende for å få satt av tid og ressurser til å formulere en kommunikasjonsstrategi, men kan være vel så viktig for å sikre fremdrift og realisering av strategiplanen.

Fem trender fra SXSW interactive 2013

Fem trender fra SXSW interactive 2013

Den siste uka har jeg jobbet med å tolke og analysere over 20 foredrag fra årets SXSW. Jeg har kommet frem til fem trender, som jeg mener at vil være med å forme hvordan vi jobber med kommunikasjon, teknologi og sosiale medier de kommende årene.

Les hele blogginnlegget

Helse-PR: Pilleskryt eller lovpålagt åpenhet?

Helse-PR: Pilleskryt eller lovpålagt åpenhet?

Børsnoterte legemiddelselskaper som utvikler nye legemidler står ofte overfor et dilemma ved valg av kommunikasjonsstrategi. Skal de være åpne eller mer restriktive?

Uansett hva som velges, kan de bli de utsatt for kritikk og sanksjoner. For der finansmarkedene i utgangspunktet ønsker ubegrenset åpenhet, vil de medisinske tidsskriftene insistere på en stor grad av eksklusivitet for å publisere nye data.

Les hele blogginnlegget