Posts Tagged ‘Lars Erik Grønntun’

FRP og ungdomsopprøret i 1994

FRP og ungdomsopprøret i 1994

I sommervarmen gikk et politisk jubileum under radaren for de fleste. For tyve år siden var det imidlertid annerledes. 2. juli 1994 var flere hundre ungdomspolitikere og et stort pressekorps samlet i en varm møtesal på Håndverkeren i Oslo. Etter et par timers debatt besluttet et stort flertall i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) å legge ned organisasjonen og melde seg ut i protest. Begivenhetene for 20 år siden ble begynnelsen på modernisering av regjeringspartiet FrP og bidro til framveksten av  den norske PR bransjen og selskaper som Gambit H+K. 

FpU ble stiftet i 1978. Før dette hadde forsøk på å etablere et eget ungdomsparti blitt stoppet av Anders Lange som ikke så behovet for en egen organisasjon for ungdommen.  Alle burde stå samlet i et parti var hans utgangspunkt.  Da FrP vokste frem på 80-tallet ble ungdom en viktig målgruppe og FpU ble et viktig redskap for å mobilisere de unge.  Gjennom en kultur som dyrket «Tillitsmannen» til Einar Gerhardsen, ideene til Milton Friedmann og Ayn Rand, retorikken til Ronald Reagan, mediehåndteringen til Carl I Hagen  og en  stor dose ungdommelig overmot, utviklet man en organisasjon som fort kom til å utfordre FrP.

Siden FrP ble grunnlagt tidig på 70- tallet hadde partiet vært preget av sterke personligheter og interne fløyer. De interne fløyene var grovt inndelt i kristenkonservative, populister og liberalister.  Dette gav partiet både et bredt velgergrunnlag og en kontinuerlig tilstrømning av sterke personligheter. Sammlingspunktet var partiets ubestridte leder, Carl I Hagen. Så lenge fløyene kunne enes om Carl I Hagen kunne man leve med en løsning hvor Tor Mikkel Wara og Jan Simonsen var nestledere og John Alvheim styrte helse og omsorgspolitikken. Forsøk på å utfordre Carl I Hagens lederskap fungerte dårlig og var lenge synonymt med partipolitisk exit.

Nedleggelse og reform
Striden i FrP på 90-tallet ble ofte fremstilt som bare et spørsmål om politiske ideologi og innvandring. Spørsmålet gikk imidlertid dypere og berørte selve partiets sjel og lederskap.  Skulle man fortsette å være et uforutsigbart protestparti eller skulle man søke innflytelse gjennom å bli en forutsigbar samarbeidspartner. Dette ble godt synlig i valgkampen 1993, hvor Carl I Hagen endret partiets skattepolitikk over natten.  For de fleste ble det tydelig at ønske om et mer forutsigbart parti også måtte få konsekvenser for partilederens makt.

Forsøket fra liberalistene ble grundig slått ned på FrPs landsmøtet på Bolkesjø i april 1994. I erkjennelsen av at nederlaget var et faktum ble andre løsninger høylytt diskutert i ungdomspartiet. Flere sentrale FpUere ivret for å skape en allianse med de andre ungdomspartiene på borgerlig side mens andre ivret for å etablere et eget liberalistisk parti. Ingen av disse initiativene lyktes nevneverdig og det skulle gå hele 19 år før man fikk en bred allianse på borgerlig side.

Noen timer etter at landsmøtet i FpU ble vedtaket overprøvd av FrP. Den såkalte «Stalin-paragrafen» trådde i kraft og FPU ble reetablert under ledelse av Ulf Leirstein.

Med landsmøtet på Bolkesjø og den etterfølgende nedleggelsen av FpU fikk man en brå stopp på en konflikt som ellers kunnet ødelagt for partiet i år fremover.  Utmeldingene som fulgte gav også muligheten til nye unge politikere, uten kontroversiell ballast internt, til å påbegynne en modernisering av partiet. Internt i FrP svingte også pendelen og 7 år senere var det den såkalte populistfløyen med Frithjof Frank Gundersen, Vidar Kleppe og Jan Simonsen som forsvant ut av partiet.  Mange unge forsvant i 94, men mange ble også igjen og en del kom også tilbake i årene etterpå. Blant partiets statsråder har tre (Ketil Solvik Olsen, Anders Anundsen og Robert Eriksson) bakgrunn fra FpU på tidlig nittitallet mens Siv Jensen ble leder av Oslo FpU høsten 1994.

Konflikten viste også at løsningen for FrP ikke gikk på å bli et rendyrket liberalistisk parti.  FrP gjorde sine beste valg noen sinne i årene (95 og 97) etter at de fleste liberalistene gikk ut.  Forsøket på å etablere et liberalistisk alternativ gjennom Fridemokratene hadde også et svært begrenset appell hos velgerne. 20 år senere har imidlertid de fleste av sakene som vakte store konflikter blitt ”mainstream” politikk. Finanspolitikken følger handlingsregelen, likestillingsministeren deltar i Gay Parade, man var i mote Datalagringsdirektivet  av personvernhensyn og EØS-avtalen har sikret fri flyt av arbeidsinnvandring fra Øst- Europa.

Fremvekst for kommunikasjonsbransjen
Nedleggelsen av FpU innebar at en hel generasjon unge politikere både var bakfulle og partiløse søndag  3. Juli 1994. For mange dukket det imidlertid snart opp muligheter i næringslivet. Kommunikasjonsbransjen var på full vei inn i Norge og unge exFpUere ble aktive i å bygge opp den norske PR bransjen. Dette kan illustreres med at 4 av 5 FpU formenn før 1994, ble sentrale i kommunikasjonsbransjen som vokste frem på 90-tallet. Gambit som i dag er Norges største PR byrå er kanskje det beste eksempelet på dette. Selskapet ble etablert i 1995 av Lars Erik Grønntun og Odd Magnar Brubækk som begge hadde forlatt FrP etter oppgjøret i 1994 (den tredje gründeren var Frank Rossavik med bakgrunn SV). Senere har også andre exFpUere som Ole Tom Nomeland, Christopher Rødsten og undertegnede hatt sentrale roller i selskapet.

At kommunikasjonsbransjen var attraktiv for mange exFpUere var ikke overraskende. Man hadde vokst opp med landets fremste mediepolitiker, Carl I Hagen, og lært hvordan bevisst bruk av media kunne revolusjonere norsk politikk. Skoleringen i FpU var en kombinasjon av ideologi og medietrening. Strategier for gjennomslag i media ble utarbeidet og presseklipp talt og analysert.  Etter inspirasjon fra venstresiden og miljøbevegelsen ble det utviklet politiske kampanjer basert på de virkemidlene man til en hver tid antok ville skape mest mulig medieoppmerksomhet.  Et eksempel på dette var FPU kampanjen «Nasjonal Samling mot EF»  fra 1992hvor bilder av Anne Enger Lahnstein, Arne Myrdahl og Erik Solheim preget løpesedlene på svart bakgrunn med rød skrift. Som planlagt skapte kampanjen sterke reaksjoner og gode tv-bilder da FpUere havnet i klinsj med sinte EF motstandere på Rjukan.

Mange inkludert oss som gikk ut av FpU sommeren 1994 mente nok at de beste hodene hadde forlat FrP og at partiet gikk en svært usikker fremtid i møte. Mange trodde også at kommunikasjonsbransjen ville bli et blaff. 20 år etterpå er det grunn til å konkludere med at partiet klarte seg godt uten oss. At ideene har blir videreført og ungdommen fortsatt leser Milton Friedman og Ayn Rand gjør imidlertid at det er god grunn til å ta en skål for jubileet både i FrP og kommunikasjonsbransjen.

Jan Ottesen leder avdeling for samfunnskommunikasjon i Gambit H+K og satt i Sentralstyret til Fremskrittspartiets Ungdom frem til 2. juli 1994. 

Litt smartere i sommer? - Gambits lesetips

Litt smartere i sommer? – Gambits lesetips

Trodde du lesehest og konsulent var gjensidig utelukkende størrelser? Gambit H+K tar et steg til siden for den opptråkkede sti, og anbefaler bøkene du bør lese på stranda i sommer. Etter en beinhard nominasjonsrunde ble 50 titler kokt ned til en toppliste fra leselystne rådgivere. Og ja, rådene er for en gangs skyld helt gratis.

– Jeg reiser mye, og når jeg har tid bruker jeg helst lange flyturer til faglig oppdatering, sier Lars Erik Grønntun, administrerende direktør i Gambit H+K og Chairman & CEO H+K Strategies EMEA. Med store deler av verden som nedslagsfelt, har han lest mange gode bøker oppe i skyene, men han trekker spesielt fram Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow.

– Boka er et fascinerende verk om hvordan hjernen fungerer og organiserer arbeidet i to ulike systemer. Det ene går nærmest på autopilot og fungerer nesten som et instinkt, mens det andre er mer manuelt analyserende. Kahneman forteller deg hvordan hjernen fungerer optimalt, hvordan du kan være mer effektiv, tenke raskere og unngå feilslutninger. Kommunikasjon- og mediefolk bør være spesielt interessert i hvordan både egne og andres hoder fungerer, mener Grønntun.

På TEDs talerstol

Når du har lært mer om hvordan vi tenker, er det på tide å spre de kloke tankene. Organisasjonen TED har de siste årene markert seg som en av våre viktigste arenaer for tanke- og idéformidling. Og ønsker du å bli en foredragsholder og taler på TED-nivå, finnes det selvfølgelig en bok som kan hjelpe deg.

Talk like TED. The 9 Public-Speaking Secrets of the World’s Top Minds av Carmine Gallo er et must for alle som ønsker å bli hørt, forstått og husket. Sin lange tittel til tross – boka er lettlest, morsom, praktisk, inspirerende og akkurat passe ambisiøs for en avslappet soldag på stranden, forteller Inger Lise Svaleng, spesialrådgiver i Gambit H+K.

Revolusjon via Twitter

Christian Kamhaug, rådgiver og Gambits ekspert på sosiale medier, anbefaler en topptittel fra eget fagfelt:

– Skal du bare lese én bok om sosiale medier og effekten av smart bruk av disse, går du for Gary Vaynerchuks Jab, Jab, Jab, Right Hook. Den er så oppdatert som en bok om digitale medier kan være i 2014, og full av gode eksempler og smarte tips, sier Kamhaug. Han benytter også muligheten til å trekke fram en utgivelse som viser en helt annen bruk av sosiale medier.

– Der Vaynerchuk gir råd om salg og markedsføring, er Wael Ghonims Revolution 2.0 en moderne thriller fra virkeligheten. Ghonim var en av de digitale bakmennene i Egypts revolusjon i 2011, og vekket millioner av hittil uinteresserte egyptere til kamp – gjennom sosiale medier. Om du noen gang har vært skeptisk til sosiale mediers kraft for å mobilisere massene i det 21. århundre, er Revolution 2.0 boken som fjerner all tvil, sier Kamhaug.

Glem alt du har lært

En revolusjon i en noe annen skala finner vi også i anbefalingen fra spesialrådgiver Alexander Rustad.

– Glem alt du har lært! Les How Brands Grow: What Marketers Don’t Know av Byron Sharp, som går til angrep på «gårsdagens kunnskap».  Sharp etablerer et vitenskapelig rammeverk for hvordan merkevarer virkelig skaper vekst. Alle som jobber med markedsføring og kommunikasjon bør lese denne boken, sette seg ned, og tenke nøye på hvordan de virkelig forvalter de merkevarene de har ansvar for i dag, understreker Rustad.

Men hvordan i all verden kan man avlære gamle rutiner, kunnskap og vaner?

– Vil du bruke sommeren på å bryte gamle mønstre, anbefaler jeg boka The Power of Habit av Charles Duhig, sier senior prosjektleder Hanne Grobstok.  – Duhig forklarer hvorfor vaner finnes og hvordan de kan endres.  Ved å endre vaner kan du endre både ditt eget liv, samfunn og virksomheter. Ta utfordringen i sommer og bli nysgjerrig på dine egne vaner som kanskje holder deg tilbake, oppfordrer Grobstok.

De beste historiene

Og mens du er i gang med en mental og faglig oppdatering, kan du også pakke den nye boka til Peggy S. Brønn og Jan Ketil Arnulf i strandveska.

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner bør være pensum i sommer, mener seniorrådgiver Simen A. Johannsen.  – Boka funker knall som en innføring for nybegynnere, men er like utbytterik også for erfarne ledere og kommunikatorer. Brønn og Arnulf går gjennom alt fra grunnleggende teorier via ledelse og krise til konflikt og etikk. Boka føles som bunnsolid faglig innsprøytning, røper Johannesen.

Spesialrådgiver Lillian Vatnøy synes du skal bruker sommeren på å bli en dreven historieforteller.

– Er du opptatt av storytelling, er danske Klaus Fogs Storytelling: Branding in practice et perfekt sted å starte. Han gir interessante eksempler og en god innføring i smarte grep som gjør historiene dine bedre. Når du først er bitt av historiebasillen bør du vende blikket mot selveste bibelen i faget: Story, av Robert McKee. Boka har undertittelen Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, og gir deg alle de beste knepene til fengslende historier, sier Vatnøy.

– Og forresten, du kan jo ikke bare lese fag i sommer! Hvert eneste år leser jeg favorittboka mi om igjen, og jeg kan ikke få anbefalt den varmt nok. Don DeLillos White Noise er en amerikansk klassiker om overflateliv, Hitler, Elvis forbrukerkultur, kommunikasjon og shopping. Ikke minst er den et glitrende eksempel på god historiefortelling. Bare les den, avslutter Lillian Vatnøy.

Gambits sommerlektyretips – kortversjonen: