Posts Tagged ‘politisk kommunikasjon’

Ikke som folk flest

Ikke som folk flest

Det er ikke lett å forstå oss nye landsmenn. I hvert fall ikke når det gjelder valg. En ting er valgdeltakelsen. En annen ting er hvem vi stemmer på. Men de fleste partier er enige om at vi er viktige.

Mange partier tar derfor i bruk ulike valgkampaktiviteter for å nå innvandrerne. Det begynte med Høyres grillfest på Ekeberg i 1999, og siden da har partiene begynt å snakke direkte med Ali Nordmann. Hvorvidt partiene lykkes med å nå frem med budskapet sitt er mer usikkert.

Valgdeltakelsen har vært, og er fortsatt, lav blant innvandrere i Norge. Ved stortingsvalget 2009 var det 160 000 personer med innvandrerbakgrunn som kunne stemme. Kun halvparten av disse brukte stemmeretten sin, sammenlignet med 76 prosent av befolkningen (SSB). Deltakelsen er til og med lavere enn hos ungdommen, hvor 57 prosent stemte ved forrige stortingsvalg.

Så hva må til for å få innvandrerne til valglokalet, og ikke minst; hva skal til for å vinne våre stemmer?

Les hele blogginnlegget

Gjesteinnlegg: Does Lobbying Matter?

Gjesteinnlegg: Does Lobbying Matter?

There are some 12,000 registered lobbyists in Washington, DC and last year combined interests spent nearly $4 billion lobbying the federal government.

In the United Kingdom government officials are wrestling with a new lobbying registration protocol that while well intended appears fraught with loopholes.

Traditional lobbying is still a vital component of any sophisticated organization’s policy strategy. Lobbyists collect intelligence, educate staffers, and represent their clients/companies before lawmakers and regulators every day.

But lobbying is no longer enough.

Les hele blogginnlegget

Kampen mot sperregrensa

Kampen mot sperregrensa

For SV kan et valgresultat under sperregrensa på 4 % bety slutten for partiet. Med få medlemmer, ingen sparepenger og total avhengighet av statsstøtte og partiskatt vil veien tilbake i norsk politikk være ekstremt lang.

For å unngå å havne under må partiet gjøre noe det ikke har klart i moderne tid: Å snu en negativ trend i en valgkamp. Tvert i mot har partiet tradisjon for å tape terreng inn mot valgdagen.

Les hele blogginnlegget

Er løpet kjørt for Jens?

Er løpet kjørt for Jens?

Leser man snittet av målinger ved inngangen til valgkampen kan man få inntrykk av at løpet er kjørt for de rødgrønne og at regjeringen Solberg 1 kan seile inn til en komfortabel seier. Kan det likevel bli spenning i innspurten?

Det blir opplagt veldig vanskelig for de rødgrønne å berge flertallet en tredje gang. Skulle de klare det så ville det ville i så fall være en bragd som er unik i nyere norsk politisk historie.

Les hele blogginnlegget

Blir norsk offentlig sektor en digital sinke?

Blir norsk offentlig sektor en digital sinke?

I fjor la regjeringen fram en digitaliseringspolitikk der de har temmelig ambisiøse mål for offentlig sektor:

«Norge skal være i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv.»

Det er en forbilledlig målsetting. Og det skjer mye spennende i offentlig sektor i Norge. Men etter å ha sett mange gode og innovative eksempler på smart utvikling av offentlige tjenester på SxSW i Texas, er jeg litt bekymret for akkurat begrepet “i front” knyttet til norsk offentlig sektor og digital kommunikasjon. Er vi i ferd med å sakke akterut?

Les hele blogginnlegget

Statsbudsjettet 2013 - din mulighet til å påvirke fremtiden?

Statsbudsjettet 2013 – din mulighet til å påvirke fremtiden?

Valg vinnes på løfter om hva man vil gjøre, ikke på det man har gjort. Men har man ikke gjort det som er lovet, vinner man heller ikke valg.

Under denne erkjennelsen er det at den rødgrønne regjeringen la fram sitt siste statsbudsjett i denne stortingsperioden. Finansminister Sigbjørn Johnsen la stor vekt på at dette er et ansvarlig budsjett, men at det likevel har vært rom for en del satsinger. Vi for vår del har forsøkt å gå bak millionene og milliardene, og sett på hvordan statsbudsjettet påvirker den lange valgkampen.

Les hele blogginnlegget

SXSW: Sosial endring gjennom innhold

SXSW: Sosial endring gjennom innhold

Sosiale medier har blitt applaudert for demokratisering av informasjon og som et verktøy for endring. Ved å gi alle en stemme uavhengig av politisk overbevisning, lokasjon eller statsform, kan sosiale medier føre til positive sosiale endringer. Dette var tema for flere fordrag under årets SXSWi og ble diskutert av Al Gore, Sean Parker og Biz Stone.

Les hele blogginnlegget

Slik blir du valgkampvinner i 2013

Slik blir du valgkampvinner i 2013

Alle de politiske partiene er i posisjon til å få regjeringsmakt i 2013. Dette legger sterke føringer for hvordan organisasjoner bør legge opp sitt politiske arbeid og myndighetskontaktsprogram i 2012.

Les hele blogginnlegget