Posts Tagged ‘transparens’

Fra Mad Men til Wikileaks

Fra Mad Men til Wikileaks

Brandets betydning vokste fram fra Don Drapers storhetstid på 50- og 60-tallet, og la til et nytt fundament for forretningsmodellen for de fleste selskaper. Fra nittitallet og de siste ti årene er det en annen trend som går som en rød tråd, og som påvirker oss alle: Demokratiseringen.

Den digitale utviklingen, fragmenteringen av medielandskapet og en sterkere individualisering har flyttet oss fra en tid hvor en liten elite hadde eierskap til massekommunikasjonen, til at hvem som helst kan bli hørt gjennom nye mediekanaler. Mange har i dag vel så gjerne Facebook og blogger som sine nyhetskilder, som NRK. Der det tidligere holdt å sende ut en pressemelding til et knippe redaksjoner, har man nå en myriade av aktører å forholde seg til, og mer støy å kjempe imot for å nå gjennom. Alle har fått en stemme, og flere blir faktisk hørt. Les hele blogginnlegget