Viktig melding – lytt til radio?

Viktig melding – lytt til radio?

Når du hører Sivilforsvarets varslingsanlegg, hva tenker du og hva gjør du da? Alternativ A: Ingenting – det er sikkert en øvelse? Alternativ B: Går hjem eller til bilen for å lytte til NRK? Alternativ C: Løper til nærmeste tilfluktsrom?

Regjeringen har nettopp lagt fram en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet. En viktig del av denne omtaler varsling av befolkningen i krisesituasjoner.

Sivilforsvarets signalanlegg ble tatt i bruk under den kalde krigen og var et adekvat varslingsanlegg i sin tid, og en del av et konsept den gangen NRK hadde monopol og hadde 1 radiokanal. Gjennom Kringkastingsloven har NRK plikt til å sende meldinger fra statsmyndigheter når det er hendelser av vesentlig betydning. Men hva hjelper det om befolkningen ikke vet hva signalene fra Sivilforsvarets sirener betyr? Eller hva om man ikke har en radio tilgjengelig?

Hvert minutt teller
En undersøkelse gjennomført av Synovate i 2010 på vegne av DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) viser at over 80% av befolkningen under 25 år ikke har kjennskap til hva tyfonvarslinger betyr. I den samme aldersgruppen har nær 100% med seg sin mobiltelefon til enhver tid.

Den teknologiske utviklingen og kravet til tempo har løpt fra Sivilforsvarets varslingsanlegg. Som akuttvarsling er tyfonanlegget utdatert. Det er mange scenarier der myndighetene har behov for å varsle befolkningen umiddelbart for å berge liv og helse. At ansvarlige myndigheter da skal ringe NRK som skal sette en journalist på saken, for deretter sette i gang varslingsanlegget tar tid. For ikke å snakke om at publikum som hører signalet først må forstå at de skal lytte på radio, på NRK, og så må de finne en radio. Disse prosessene tar tid. I kriser teller hvert minutt.

95% har mobil
I 2009 sa Post- og teletilsynet at 95% av befolkningen har egen mobiltelefon. Telefonen er som regel i umiddelbar nærhet og er en meget godt egnet kanal til å varsle hele, eller deler av befolkningen. For politiet som etter loven skal gjøre det de kan for å berge liv og helse kan man vanskelig se for seg at mobilvarsling med sms ikke skal være en kanal bedre egnet enn ropert eller NRK.

Er det behov for mer informasjon enn hva en sms alene kan inneholde kan man henvise videre: viktig melding – se kriseinfo.no (myndighetenes nye krisekanal).

Ja, takk begge deler
Sivilforsvarets anlegg er det også behov for i et helhetlig system – særlig i forhold til ekstremvær der mobilnettet kan falle ut. Det er altså snakk om et både/og, ikke et enten/eller. Det beskriver også Justisdepartementet i stortingsmeldingen. I beredskapssammenheng handler det om å bygge robuste systemer slik at man ikke gjør seg avhengig og sårbar ved å kun legge ett system til grunn.

Hvordan vil du bli varslet ved neste akutte krise?

Om skribenten

Svein er tilknyttet avdeling for samfunnskontakt, og er hovedansvarlig for Gambits satsing mot offentlig sektor. Svein kom fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet. Tidligere har han jobbet i Forsvarsdepartementet, og har også vært informasjonssjef i Luftforsvaret. I Afghanistan har han hatt ansvar for kommunikasjonsstrategier og nasjonale holdnings- og påvirkningskampanjer.