Zuckerbergs evangelium

Zuckerbergs evangelium

Mark Zuckerberg viser at han lever som han preker, og staker samtidig ut retningen for morgendagens selskaper: de må vise på utsiden hva som er på innsiden.

Vanligvis er materiellet som sendes ut i forbindelse med en børsnotering ganske tørt. Slik er det ikke når teknologiselskaper fra Silicon Valley skal på børs.

Google-gründerne Larry Page og Sergei Brin satte standarden da de i 2004 la ved et brev til investorene som lignet mer på en programerklæring enn et investorbrev. Det var i dette brevet gründerne slo fast at Googles slagord er «Don’t be evil», og at «vi tror et velfungerende samfunn trenger tilgang på gratis, nøytral høykvalitetsinformasjon. Derfor har også Google et ansvar overfor verden».

Trenden sprer seg
Etter dette har flere andre internettselskaper sendt ut ganske høytflyvende investorbrev. Mark Zuckerberg føyer seg med andre ord inn i det som etterhvert har blitt en tradisjon, men han legger seg helt klart nærmere Google enn selskaper som Zynga og Groupon har gjort, når det gjelder vyer og visjoner.

Google og Facebook er pionerer blant fremtidens selskaper, og deres programerklæringer sier mye om hvordan selskaper må forholde seg til samfunnet rundt seg i fremtiden. For norske selskaper er det spesielt en lærdom som er verdifull: vis innsiden av selskapet på utsiden.

Kom til oss!
Facebooks investorbrev gir mange gode grunner for flinke hoder til å søke jobb hos ham: «Vi lager ikke tjenester for å tjene penger, men vi tjener penger for å lage tjenester».

Børsnoteringsbrev er i utgangspunktet en ren finansiell øvelse, men her stiller Zuckerberg pengene i andre rekke: det er prosjektene som er viktige. Et annet sted skriver han;

Vi vil bygge om måten folk sprer og forbruker informasjon. Vi mener verdens informasjonsinfrastruktur bør bygges opp med utgangspunkt i bunnen og forholdene oss imellom, heller enn en monolittisk, ovenfra-og-ned-struktur slik vi har hatt til nå.

Her er det ikke mye «vårt mål er verdiskapning for aksjonærene» å spore. Her er det snakk om å være villige til å ta risiko, være åpne, og skape tjenester som gjør verden til et bedre sted.

Kakepyntgenerasjonen, den som følger etter glasurgenerasjonen, har et bredt, globalt syn på verden, nettopp på grunn av de nye teknologiske hjelpemidlene som Facebook representerer. De vil gjøre en forskjell, og trenger mer enn penger for å motiveres.

Fylle sine ansatte med mening
Endringene som skjer i måten man kommuniserer på betyr også at dette må være gjennomgående i all kommunikasjon bedriften gjør: Til og med investorbrev må være gjennomsyret av mentaliteten som skal trekke de beste hodene til å jobbe hos akkurat deg.

Både Google og Facebook gir sine ansatte mer enn penger for å gå på jobb: de bidrar til å knytte verden sammen og endrer og forsterker de demokratiske spillereglene.

Den arbeidsgiveren som kan fylle sine ansatte, så vel som kunder, med mening, stiller et godt hestehode foran i konkurransen om de beste.

[Foto: Digital faksimile/ Skjermbilde av Mark Zuckerbergs Facebook-profil].
Første versjon av dette innlegget ble for første gang publisert den 29.02.2012 i Dagens Næringsliv.

Om skribenten

Lars Erik er grunnlegger og styreformann i Gambit H&K. Han sitter i Hill + Knowlton Strategies globale ledergruppe og har stillingen som Europa-sjef. Før dette har Lars Erik vært strategidirektør i Hill & Knowlton EMEA og medlem i H&Ks Europeiske ledergruppe. Lars Erik har tidligere ledet bransjeforeningen Norske Informasjonsrådgivere (NIR) og vært styremedlem i International Communications Consultancy Organisation (ICCO).